Tipsa Karlstads-Tidningen

Du får självfallet vara anonym - KT skyddar alltid sina källor.

Lämna in ditt tips

Tänk extra på det här:

Det är viktigt att du som läsarfotograf tänker dig för.
  • Respektera människors integritet.
  • Gå inte för nära och kränk inte människors privatliv.
  • Respektera myndigheters avspärrningar och påbud.
Dina kontaktuppgifter (valfritt)

Du kan även tipsa oss via följande kontaktuppgifter

Telefon: 054-22 14 20, fråga efter nyhetschefen.

E-post: redaktion@kt.se

Vanlig post: Nyhetsdesken, Karlstads-Tidningen, Box 28, 651 03 Karlstad