Hoppa till huvudinnehållet

Om KT

Karlstads-Tidningen utkommer torsdagar och har en upplaga på 2 200 (Tidningsstatistik AB 2019).

Räckviddsundersökningar visar att varje nummer läses av cirka 11 000 personer (Sifo Orvesto Konsument Helår 2016).

kt.se är en del av Värmlands Folkblad Drift AB med organisationsnummer: 556671-7178

Allmän information

Värmlands Folkblad tillsammans med Karlstads-Tidningen och Värmlands Affärer ingår som egna bolag i NWT Gruppen AB.

Organisationsnummer för Värmlands Folkblad Drift AB är 556194-4587

KTs historia

Karlstads-Tidningen utkom med sitt första nummer den 15 november 1879 och var då en direkt fortsättning på de tidningar som strömmat ut från Carl Forsells tryckeri i Karlstad.

Karlstads Tidning hette den först och blev under talangfulle tidningsmakaren Anders Jeurlings ledning en radikal tidning inte sällan i konflikt med etablissemanget.

Han efterträddes 1890 av Mauritz ”Maggan” Hellberg som kom att stanna som huvudredaktör i ett halvt sekel, till 1939. Under hans ledning blev KT en av landsortens mest bemärkta tidningar, förespråkade kvinnlig rösträtt och ett fredligt utträde ur unionen med Norge 1905. Detta ansågs landsförrädiskt och tidningen bojkottades men fick också många anhängare.

Tidningens mest kände journalist blev skalden Gustaf Fröding som var anställd ett par omgångar i slutet av 1800-talet.

Efter en omfattande omgörning år 2000 steg upplagan kraftigt och under 2009 firade tidningen sitt 130-årsjubileum.

Under 2010 fick tidningen ett helt nytt utseende och ökade samtidigt sin upplaga med hela 500 exemplar. En av de största ökningarna i landet.