Hoppa till huvudinnehållet

Kommunens plan: Det händer med Karlstads p-platser

Publicerad:
Parkeringsplanen är ute för samråd till den 19 maj.
Parkeringsplanen är ute för samråd till den 19 maj. Foto: Peter Bäcker

Uppmuntran till ett mer hållbart resande, god tillgänglighet och en attraktiv stadsmiljö. Det är några målsättningar med den parkeringsplan för Karlstad som tagits fram.

I november 2019 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en parkeringsplan för Karlstad. Denna ska bidra till en helhetssyn för Karlstads kommuns arbete med frågor kring parkering.

Nu är förslaget till parkeringsplan föremål för samråd till och med den 19 maj. Antalet parkeringsplatser för besökare till centrum ska bibehållas i nuvarande nivå. Långtidsparkering i centrum styrs till parkeringshus eller andra större parkeringsanläggningar. Att samla parkering i utkanten av centrum minskar onödig söktrafik i centrum. Parkeringshus innebär också ett effektivt markutnyttjande.

Lättare byta färdsätt

Kommunen vill öka möjligheten till byte mellan bil och mer hållbar mobilitet som till exempel buss, gång och cykel genom parkeringsanläggningar i mer perifera lägen. Idén är att man ska kunna ställa bilen längre från centrum till en lägre avgift och därifrån kunna byta till annat transportsätt.

Parkeringsförbud bör endast användas i bostadsområden där gatornas utformning inte tillåter parkering på ena eller båda sidorna på ett trafiksäkert sätt, inte som ett sätt att styra bort parkering från vissa områden.

Parkeringsplanen ska vara ett vägledande planeringsdokument som i första hand riktar sig till kommunens planerare och beslutsfattare.

– Parkeringsplanen är efterlängtad och berör en fråga som engagerar många. I arbetet med planen har vi tagit ett helhetsgrepp om parkeringsfrågan och nu ser vi fram emot konstruktiva synpunkter från olika aktörer, säger Anders Tallgren, (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Hans förhoppning är att planen, när den är antagen, kommer att leda till en större samsyn och tydligare styrning vid planering av staden, såväl gällande förtätning som nybyggnation.

Nya p-platser

I parkeringsplanen finns förslag på platser för nya parkeringar. Det handlar bland annat om parkeringslösningar för centrum och möjliga lägen för nya parkeringsplatser.

På lite längre avstånd, men med gångavstånd till centrum, föreslås att infartsparkering kan ske på ett antal parkeringsytor som kvälls- och helgtid används för parkering till arrangemang. Pendlar man till eller från Karlstad föreslås parkeringsytor kopplade till respektive infartsstråk mot centrum. Pendelparkering finns också centralt i de mindre orterna i kommunen.

Bland de mål som Karlstads kommun har finns att Karlstad ska bli bästa besöksmålet i Sverige, vara en fossilfri och klimatsmart kommun och att Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer.

Med detta som mål tar parkeringsplanen ett helhetsgrepp om utvecklingen av parkering för både bil och cykel med fokus på effektivare markanvändning i centrala lägen, attraktivare stadsmiljö och ett ökat hållbart resande.

Parkeringsplanen går nu ut på samråd vilket betyder att kommunens nämnder, myndigheter, företag och organisationer kan lämna sina synpunkter. Efter detta kommer synpunkterna att sammanställas och beaktas.

P-platser i landet

Genomsnittsbilisten använder två-fem parkeringsplatser om dagen (SKL, 2013).

En genomsnittsbil står parkerad drygt 23 timmar per dag eller 97 procent av sin livstid.

En parkeringsplats tar upp mellan 15-30 kvadratmeter.

I Sverige finns det uppskattningsvis 50 kvadratmeter parkeringsyta per person. Den genomsnittliga boarean per person är enligt SCB 42 kvadratmeter.

Artikeltaggar

Anders TallgrenKarlstadKarlstads kommunNyheterParkeringTrafik

Så här jobbar KT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.