Hoppa till huvudinnehållet

En rödgrön inkonsekven(s) med hyrpersonal

Publicerad:
"Att få bort hyrläkarberoendet var en prioriterad uppgift för den tidigare majoriteten", skriver Niklas Lehresjön.
"Att få bort hyrläkarberoendet var en prioriterad uppgift för den tidigare majoriteten", skriver Niklas Lehresjön. Foto: isabell Höjman/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Knappt ett kvartal har förflutit sedan maktskiftet i Region Värmland, där den nya röda majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet tog över styret. Som en av de första åtgärderna inom vården, väljer den nya majoriteten att besätta en helt ny vårdavdelning med hyrsjuksköterskor. Inkonsekvent, dyrt och kortsiktigt.

Vårdpersonalen har en tuff arbetssituation och självklart behövs avlastning, men tilltaget riskerar på sikt snarast förvärra situationen. Det rimliga borde vara att i stället jobba med de egna anställningsvillkorens attraktivitet; att locka tillbaka de som lämnat yrket alternativt sökt sig just till de bolag som hyr ut personal.

Region Värmland, liksom tidigare Landstinget, brottas med kompetensförsörjning och konkurrensen om kvalificerade medarbetare är stor, inom vårdyrken liksom i flertalet andra branscher. Vården är alltjämt beroende av hyrläkare, för att få vårdcentraler i länet att fungera, men också för en del specialistkompetenser vid länets sjukhus. Att få bort hyrläkarberoendet var en prioriterad uppgift för den tidigare majoriteten och inga indikationer kom förra mandatperioden från Socialdemokraterna att de ville något annat. Men nu, i maktställning, gör alltså Socialdemokratierna en 180 gradig kovändning i frågan. Anmärkningsvärt, inte minst på grund av deras höga svansföring i personalfrågor.

Hyrpersonal är en dyr lösning. Problemen med anställda inom samma verksamhet, men med väldigt olika arbetsvillkor är också uppenbara. Kontinuiteten är ett annat problem. Det tuffa arbetet med att försöka fasa ut hyrläkare och att åtminstone inte vara beroende av dem förskräcker. Har väl dörren till hyrpersonal öppnats är den oerhört svår att stänga. Särskilt i en situation där prognosen är ökande behov snarare än krympande. Bristen på kvalificerad personal lär inte minska, tvärtom. Att hantera den akuta situationen med än mer hyrpersonal, nu också i Regionens största yrkesgrupp sjuksköterskor, är uppgivet och i klartext fel. Beroendet av hyrpersonal riskerar nu att bita sig fast även i den gruppen. En ond cirkel, som åderlåter den egna verksamheten på personal och där eskalerande risk för arbetsmiljöproblem är uppenbar.

Helt klart kan privata aktörer öka tillgängligheten och konkurrens stimulera till kvalitet och produktivitet. De kan dessutom bidra till ökad attraktivitet för vårdyrket. Här har dock (S) tillsammans med (V) i åratal direkt motarbetat varje alternativ till ”egen regi”. Även när det skett på bekostnad av medborgarnas valfrihet och vårdens tillgänglighet. När de nu svänger i frågan om privata aktörer, då gör de alltså en gir så att de i stället hamnar i diket. Att öka Regionens beroende av hyrpersonal förvärrar på sikt problemen. Om Socialdemokraterna tillsammans med Centern och Vänstern tror att behovet av vårdplatser om ett halvår krympt till den grad att en helt ny avdelning då åter kan avvecklas, då lär de tro på Tomten också.

Artikeltaggar

BemanningsföretagCenterpartietHyrläkareLedareRegion VärmlandSjukhusSocialdemokraternaSverigeVårdVård och omsorgVårdcentralerVänsterpartietÅsikter