Hoppa till huvudinnehållet

Lammet på Tormestad kan få 300 nya bostäder

Publicerad:
 Planen innebär möjlighet till cirka 300 bostäder.
Planen innebär möjlighet till cirka 300 bostäder. Foto: Karlstads kommun

Kvarteret Lammet på Tormestad kan bli ett bostadsområde med flerbostadshus på upp till sju våningar. För detta krävs en ny detaljplan och nu är förslaget ute för samråd. Enligt förslaget kan det byggas cirka 300 lägenheter.

Ägarna till fastigheterna Lammet 1, 2 och 9 har begärt ny detaljplan för ändrad markanvändning inom sina fastigheter. Marken som i dag är verksamhetsmark föreslås utvecklas för bostadsändamål. Planen innebär möjlighet till cirka 300 bostäder.

Planområdet omfattar kvarteret Lammet och delar av dess intilliggande gator. I norr avgränsas planområdet av Klarälven, i söder av Örsholmsgatan, i väster av byggnad/parkering och i öster av villor.

Enligt detaljplaneförslaget medges flerbostadshus i en grundskala på fem våningar. I nordväst tillåts bebyggelse i sex respektive sju våningar i syfte att avskärma buller från Värmlandsbanan och Hagaleden. Mot villabebyggelsen i öster ska den femte våningen vara indragen minst 2,5 meter så att byggnaderna upplevs som fyra våningar från Föreningsgatan..

I byggnadernas nedre våningsplan föreslås kontor och centrumändamål. I syfte att göra det möjligt för befintliga verksamheter att finnas kvar kan icke störande verksamheter tillåtas.

En del av Örsholmsgatan föreslås få planteringar för att anpassa gatans skala och karaktär till bostadsanvändningen. Del av älvstråket bekräftas med användningen park. Inom kvarteret Lammet finns ytterligare fyra fastigheter med olika fastighetsägare. Dessa fastigheter föreslås ingå i detaljplanen och planläggas för en liknade användning. Verksamheterna kan fortsätta då de inte bedöms utgöra någon risk människor hälsa, de är inte heller störande.

Nya bostadsbyggnader omfattas av utformningsbestämmelser. Fasader ska utföras i tegel, trä eller puts. Entréer ska finnas mot allmänna gator. Entrépartier mot gatan ska markeras med avvikande färg, material eller på annat sätt avvikande gestaltning.

Merparten av kvarteret är möjligt att underbygga med parkeringsgarage. Bostadsgårdar mot öster får dock inte underbyggas och marken får inte höjas mer än en halv meter då dessa på ett naturligt sätt ska ansluta till befintlig markhöjd på Föreningsgatan.

Artikeltaggar

DetaljplanerKarlstads kommunNyheterTormestad

Så här jobbar KT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.