Hoppa till huvudinnehållet

Per Scheutz: ”Fem viktiga frågor i valet”

Publicerad:

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.

På söndag är det val till riksdagen, regionerna och kommunerna. Det är ett av de viktigaste valen vi har att avgöra med tanke på de stora utmaningar som nationen och medborgarna har att möta i framtiden. Det är framför allt fem frågor som är de viktigaste.

Sjukhusen behöver förstatligas skriver Per Scheutz.
Sjukhusen behöver förstatligas skriver Per Scheutz. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vi tar dem i ordning. För det första gäller det sjukvården. Svensk sjukvård präglas framför allt av låg produktivitet, bristande tillgänglighet, ett skriande behov av vårdplatser och en ojämn vårdkvalitet över 21 olika regioner. För att kunna komma tillrätta med dessa problem och garantera medborgarna en likvärdig vård över hela landet krävs ett förstatligande av sjukhusen enligt norsk modell och att kommunerna efter en nödvändig kommunreform övertar ansvaret för primärvården.

Den andra frågan handlar om utanförskap, segregation, parallellsamhällen, klanstrukturer och därav följande ökande gängkriminalitet med skjutningar och sprängningar. Här krävs omfattande av samhället med hårdare lagstiftning, förstärkt socialtjänst och utbyggnad av vårdinstitutioner för unga kriminella. Allt har sitt ursprung i en naiv och aningslös migrationspolitik och en hittills helt misslyckad integrationspolitik. Medborgarna måste kunna känna trygghet även i våra mest utsatta utanförskapsområden.

En tredje avgörande fråga i valet gäller landets framtida energiförsörjning. Sverige kommer i en framtid att behöva dubbelt så mycket energi och vi riskerar att redan i dag att råka för elbrist och elransonering. Många företag tvekar i dag att investera på grund av en befarad elbrist. Även i denna viktiga fråga har den nuvarande regeringen släpat benen efter sig. Vad det handlar om är dels en ordentlig utbyggnad av våra energiöverföringssystem, det vill säga elnät över hela riket, och dels en ordentlig förstärkning av våra energitillgångar. Här gäller det att släppa skygglapparna och inse att landet behöver en ny satsning på kärnkraften som energikälla. Det är möjligt genom ny och förändrad teknik och ny lagstiftning som underlättar investeringar i kärnkraften. Här finns nu hopp om detta genom signaler från inte minst Vattenfall att vilja investera i denna nya teknik. Självfallet ska detta kompletteras med fortsatta satsningar på både vind- och solkraft.

En fjärde viktig fråga handlar om skolan. Det är hög tid att återupprätta kunskapsskolan. Skolan är ett grundfundament för utvecklingen av såväl demokratin som samhälls byggnaden. I dag klarar inte en av tre elever grundskolan med godkända betyg. Den pågående digitaliseringen i undervisningen måste förstärkas med traditionella läromedel som skolböcker. Lärarutbildningen måste också förstärkas. Det behövs en ordentlig uppstramning av det nuvarande friskolesystemet med betydligt hårdare krav på kvalitet i stället för ohemul avkastning för de stora friskolekoncernerna. Men det är lika viktigt att slå vakt om valfriheten. Föräldrar måste även i framtiden kunna välja skola för sina barn.

Den femte stora frågan i valet på söndag gäller naturligtvis miljön. Den är den största utmaningen vi har framför oss. Sommarens värmeböljor med temperaturer runt 35 grader och inte minst enorma skogsbränder i Sydeuropa är tydliga varningstecken om vad som väntar oss om vi inte tar miljöfrågorna på största allvar. Det är utomordentligt angeläget att vi fortsätter att satsa på de alla de åtgärder som behövs för att vi ska kunna leva i ett samhälle som kan fungera någorlunda normalt ur klimatsynpunkt.

För att kunna komma tillrätta med alla dessa utmaningar vi har framför oss måste vi byta ut den nuvarande trötta socialdemokratiska regeringen mot en ny handlingsinriktad borgerlig regering med klara liberala inslag. Tänk på det när du lägger din röst på söndag. För övrigt är det lika viktigt inte minst för Karlstadsbornas eget bästa att vi får behålla ett borgerligt styre i Karlstad. Alternativet inger verkligen inte förtroende.

Artikeltaggar

ÅsikterElIntegrationKarlstadKlimatLedarePolitikSektor barn och utbildningSjukvårdSverigeVal