Hoppa till huvudinnehållet

Niklas Lehresjön: ”Varning för svartmålning!”

Publicerad:
"Det bästa sättet att bekämpa brott är att se till att brotten inte begås. Ska det bli möjligt så behöver exempelvis skola, socialtjänst och polis arbeta än mer integrerat än vad som redan sker", skriver Niklas Lehresjön.
"Det bästa sättet att bekämpa brott är att se till att brotten inte begås. Ska det bli möjligt så behöver exempelvis skola, socialtjänst och polis arbeta än mer integrerat än vad som redan sker", skriver Niklas Lehresjön. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.

I valstugorna på torget i Karlstad syns kandidater från våra politiska partier med färgglada prospekt. Folk stannar till för att föra samtal om frågor som känns extra angelägna för just dem. En fin bild av den representativa demokratin, en mångfald av åsikter. Kommande val möjliggör att ge förtroende till medmänniskor att representera just dig. I nyhetsmedier kan man samtidigt läsa om politiker som brustit i förtroende. Att makten tål att granskas av oberoende journalister, det är också en omistlig del av demokratin.

Verkligt anmärkningsvärda är dock de krafter som tycks vilja måla upp bilden av ett samhälle i brand och ett land som är på väg att kollapsa. För de som befinner sig i områden där otryggheten gör sig påmind genom dödsskjutningar och gängkriminalitet, där behöver vi förstås gemensamt flytta fram positionerna och där behövs insatser. Men ta er i akt för de som försöker använda den bilden för att svartmåla Sverige. De krafterna har uppenbart ett annat syfte; att underminera tillit och förtroende för vår demokrati. Fakta talar sitt tydliga språk. Ett exempel: Relaterat till folkmängden i Sverige är det 1,08 per 100 000 invånare och år som drabbas av dödligt våld. ”Konstaterat dödligt våld” har vi i Sverige bra statistik på. 108–120 fall per år under åren 2017 till 2021 varav knappt hälften (cirka 40 procent) orsakat av skjutvapen, enligt Brottsförebyggande rådets rapport som presenterades tidigare år. Varje fall är självfallet en tragedi och ett fall för mycket. Och självklart behöver statistik tolkas. Men fakta vittnar knappast om någon systemkollaps eller om ett land i accelererande förfall med vinande kulor i luften.

Sverige har stora samhällsutmaningar. Inom såväl integration, bostadssegregation och rättsväsende finns mycket att göra till det bättre. Men att därmed dra slutsatsen att Sverige står i brand och är i förfall, det är inget annat än försök av populistiska krafter att öka polarisering och undergräva demokratin. Något som också visas i det notoriska utpekande av syndabockar de som förmedlar denna bild oftast också ägnar sig åt.

Lösningen är inte att se människor och grupper som problem. Inte heller ska vi tro att hårdare tag och straff räcker särskilt långt. Vi måste ta itu med de bakomliggande orsakerna. Visst ska de som begår brott få konsekvenser, men än viktigare är att de långt tidigare får stöd och förebyggande insatser från samhället när de inte har det bland sina närmaste. Det bästa sättet att bekämpa brott är att se till att brotten inte begås. Ska det bli möjligt så behöver exempelvis skola, socialtjänst och polis arbeta än mer integrerat än vad som redan sker. Vi behöver också skapa hopp och framtidstro. Det gör vi inte genom att i målande bilder och text beskriva utsatta områden som krigszoner. Det gör vi genom att faktiskt se till att medmänniskor som bor där känner trygghet och tillit i samhället. Då får inte samhället dra sig undan från de delar där problem uppstår utan i stället öka sin närvaro.

Artikeltaggar

Brott & blåljusDemokratiGängkriminalitetKarlstadLedareNiklas LehresjönPolisenPolitikSamhälleSocialtjänstenSverigeVärmlands länÅsikter