Mode genom tiderna

Fyra fabriker vid älvens industrimecka

Längs älven i västra Karlstad finns ett kluster av textilfabriker i början av förra seklet. Här är deras historia i korthet.

Textilfabrikerna – Karlstads bortglömda industrier?

Karlstads yllefabrik

Karlstads yllefabrik var den första av textilindustrierna längs Älvgatan att starta sin verksamhet år 1884 i Sjötullsborg. Fabriken växte snabbt, från fem arbetare vid starten, 30 året därpå, till ett hundratal vid sekelskiftet. Tio år senare, runt 1910, jobbade här närmare 400 personer. De flesta anställda var kvinnor.

Vid den här tiden byggdes fabriken ut med den vinkelbyggnad som idag finns kvar på platsen. Då var industrin den näst största i Karlstad, efter KMW på Herrhagen. NWT skriver i ett reportage år 1912 hur här tillverkas "60 000 dussin" varor per år och att här går åt 200 000 kilo garn. Man beskriver arbetet vid några av fabrikens drygt 250 maskiner så här:

Yllefabriken i Sjötullsborg år 1925. Den vinklade byggnaden finns kvar i dag, men verksamheten startade i byggnaden på snedden. Bilden är tagen från Kvarnbergets vattentorn.
Yllefabriken i Sjötullsborg år 1925. Den vinklade byggnaden finns kvar i dag, men verksamheten startade i byggnaden på snedden. Bilden är tagen från Kvarnbergets vattentorn. Foto: Karl Nyström

"När dörren går upp slår ett öronbedöfvande larm emot oss. Det är den moderna teknikens bästa hjälpmedel för yllefabrikation, som utför sina trollsycken vid denna konsert. Där vända sig en rad engelska rundstickningsmaskiner med väfven som en säck omkring sig med tråd på ett gåtfullt sätt i öfverkanten. Går en liten tråd utaf, strax stannar hela det invecklade maskineriet som en själfständigt tänkande varelse för att sättas igång så fort tråden blifvit hopknuten igen. En sådan maskin väfver ned omkring 15 kg. ylletyg om dagen."

Men framgångarna fick sig en törn då Karlstads Yllefabrik, likt många andra textilindustrier, drabbades hårt av första världskrigets brist på råvaror. Personalstyrkan minskades och 1916 tog Sveriges förenade trikåfabriker (SFT) över fabriken. 1931 flyttades tillverkningen till Borås.

Stora, fina mattor tillverkades på Spinneriet, eller Mattfabriken som den också kallades i folkmun.
Stora, fina mattor tillverkades på Spinneriet, eller Mattfabriken som den också kallades i folkmun. Foto: Karlstads Hembygdsförening

Stråhattfabriken

Några år efter att Yllefabriken avslutat sin epok i stan tog Karlstad strå- och filthattfabrik över lokalerna. Firman hade grundats 1901 av Amanda och Hulda Adler och huserade på Tingvallagatan de första åren. 1907 hade man 23 anställda men det var först i mitten av 1930-talet som aktiebolaget bildades och företaget flyttade in i Sjötullsborg. Verksamheten var fortfarande i gång i början av 1960-talet då man hade över 60 anställda.

Spinneriet på Älvgatan sett från gårdssidan runt 1930. Byggnaden till vänster med det klassiska fabrikstaket revs någon gång under 1960-talet.
Spinneriet på Älvgatan sett från gårdssidan runt 1930. Byggnaden till vänster med det klassiska fabrikstaket revs någon gång under 1960-talet. Foto: Dan Gunner

Spinneriet

Ett hundratal meter nedströms från yllefabriken byggde Karlstad spinneri & väfveri upp sin fabrik 1897 som i folkmun kallades för "Mattfabriken". Spinneriet startade i Karlstad eftersom det politiska läget mellan Sverige och Norge ställde till det för den norska fabrikanten, som enligt uppgift var den första tillverkaren av gångmattor i Skandinavien.

Inledningsvis var produktionen blygsam men växte allt eftersom. Efter att fabriken härjats av en förödande eldsvåda 1920, där endast yttermurarna blev kvar, moderniserades och utvidgades lokalerna i flera omgångar. Nu breddade man sin arsenal av produkter ytterligare till att inkludera fler sorters mattor men även andra textilier så som möbeltyger, draperier och frotté. I slutet av 30-talet jobbade här cirka 150 personer.

Under 60-talet blev Spinneriet ett dotterbolag till Almedahl-Alingsås AB och hade då upphört med sin mattillverkning för andra textilier. Produktionen fortsatte i några decennier till och 1988 minskades personalstyrkan för sista gången.

Personalen samlad utanför Klaraviks tricotfabrik. Bilden tagen under 1920-talet.
Personalen samlad utanför Klaraviks tricotfabrik. Bilden tagen under 1920-talet. Foto: Karlstads hembygdsförening

Klaravik tricotfabrik

Tvärs över älven från Spinneriet startar Emil Jonsson Klaraviks tricotfabrik, år 1917. Han hade tidigare arbetat som säljare på Karlstads yllefabrik och började nu sin egen verksamhet med i en liten byggnad intill ångtvätten. 1923 flyttar tillverkningen in i den nya fabriksbyggnaden intill och här arbetar ett 50-tal anställda och ytterligare ett 30-tal hemma. De flesta anställda var kvinnor.

Här syddes trikåunderkläder, pullovers, träningskläder baddräkter och en rad andra plagg. Man hade, likt andra fabriker även avdelningar för färgning och blekning av tyg. Under andra världskriget var försvaret en stor kund men det tillverkades också collegetröjor som såldes på NK i Stockholm. Ångtvätten var den största kemiska tvätt- och färgerianstalten i länet.

När Emil Jonsson dog 1958 tog hans tre barn över verksamheten och drev den vidare tills dess att Värmlands trikåfabrik köpte företaget 1980. Fabrikens 40 anställda flyttade med till Sveagatan på Herrhagen. När fabriksbyggnaden skulle renoveras för nya hyresgäster hittades en liten igenlödd plåtlåda i källaren. Det var Emil Jonsson som sparat listor över anställda och deras arbetsuppgifter från företagets första år, några tidningsutklipp och andra anteckningar som att leveransen av några maskiner fördröjdes av det "tyska undervattensbåtskriget".

Publicerad:
Reporter Frida Jansson Högberg
Frida Jansson Högberg
frida.jansson@kt.se

Artikeltaggar

Gamla CarlstadIndustrierKläderLokalhistoriaMeraModeMode genom tidernaRomstadSommarro