Niklas Lehresjön: ”Fri kultur – Demokratins livsnerv”

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
"Ett nyfiket Sverige där fler får fördjupade insikter och där kulturen är en självständig kraft med egenvärde", skriver Niklas Lehresjön.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Värmland visar sin bästa sida med höga sommartemperaturer och ett sjudande kulturliv. Många professionella kulturskapare må ha tvingats lämna sitt värv efter det stålbad som pandemin inneburit och många återkommande evenemang tvingats ta paus under ett par år. Vissa strukturer är skadade, men glädjande nog kommer nya till.

Kulturen har sällan hört till de mest diskuterade frågorna i valrörelser genom åren, men kanske kan den här valrörelsen bli annorlunda? Låt oss hoppas det, för kulturpolitik gör skillnad. Fri kultur är demokratiers livsnerv.

Kulturen är inte någon ”guldkant” som kan läggas till eller skäras bort beroende av ekonomi. Kultur är livsnödvändigt. Kultur kan bidra till att vi bättre förstår vår samtid och vilka vi är. Kultur kan också låta oss utrycka och fundera över vilka vi vill vara och vad vi vill och kan bli. Möjligheterna är många och förståelse för kulturens kraft viktig.

Genom historien har makthungriga antidemokrater velat inbilla människor att kulturen är något konstant för en specifik grupp i relation till andra grupper och att kulturer därför bör hållas åtskilda. Inget kunde vara mer fel och dessutom farligt. Kultur som byggs och konstrueras utifrån föreställningar om hur något var och som är skapad utifrån en av makthavare upplevd idealbild från en viss miljö och tid, den är begränsande och hämmande.

Nationalistiska och konservativa krafter har ofta använt en ”fryst” bild av tänkt historisk kultur som riktmärke för att konservera, härska, begränsa och utesluta. Och elitism kan ta sig fler former än så. Exempelvis kan kulturutveckling dirigerad av en liten elit, en handfull personer med lång utbildning, vara nog så begränsande och riskerar även den att bli elitistisk, även om de skulle upprepa begreppet fri kultur aldrig så många gånger.

Låt oss inse att kultur är den jord vi alla hämtar vår näring ur. Kultur mår bra av mångfald, men utarmas likt åkermarken av enfaldig gröda. De kulturpolitiska prioriteringarna bör utgå ifrån att ge så många som möjligt chansen att delta och präglas av öppenhet. Ett nyfiket Sverige där fler får fördjupade insikter och där kulturen är en självständig kraft med egenvärde.

Kraften kommer från alla oss individer. Vi människor är både sociala, kreativa och vi älskar att göra saker tillsammans. Men vi behöver strukturer i ett samhälle som stimulerar och möjliggör; då blir vi rikare och skapar ännu mer tillsammans. Våra kulturinstitutioner, aktörer inom folkbildning, entreprenörer, arrangörer men också platser såsom tillgängliga lokaler och kulturmiljöer är liksom vårt levande kulturarv viktiga. De utgör tillsammans nav i en ”kulturens infrastruktur”. Genom att ge varandra verktygen och förutsättningarna blir vi alla kulturskapare och deltagare. Då kan vi mötas på sätt som ger liv, innehåll, nya perspektiv och insikter.

Så låt oss värna obunden och fri kultur med armlängds avstånd från politik och på yttrandefrihetens grund. Det är livsviktigt!

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.