Hoppa till huvudinnehållet

Arman Teimouri: ”Mer stöd åt unga på glid”

Publicerad:
"I linje med både vad Socialstyrelsen lyft och annan forskning visar har Liberalerna under veckan presenterat flera budgetförslag för att förebygga morgondagens kriminalitet", skriver Arman Teimouri.
"I linje med både vad Socialstyrelsen lyft och annan forskning visar har Liberalerna under veckan presenterat flera budgetförslag för att förebygga morgondagens kriminalitet", skriver Arman Teimouri. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.

Brottsförebyggande åtgärder och tidiga insatser för barn och unga är avgörande för att minska risken att hamna i kriminalitet. Forskning visar att när barn tidigt uppvisar ett normbrytande beteende ökar risken att det fortsätter över tid. Det är därför angeläget med konkreta åtgärder riktade mot unga, innan problemen vuxit sig stora och riskerar att bli bestående.

Socialstyrelsen har återkommande lyft behovet av ytterligare åtgärder för att utveckla och stärka arbetet med barn och unga som begår, eller riskerar att begå, brott. Enligt dem behövs både stöd och vägledning men även mer fokus på tidiga insatser och fler verktyg.

Givetvis är skolan en avgörande faktor och ska vara en trygg punkt i livet, där studier och kunskap skapar förutsättningar för barnens framtid. Livet ska nämligen inte vara ett lotteri, alla ska ha möjlighet och frihet att leva sina drömmar och bli sitt bästa jag. Samtidigt ska samhället stötta upp. I dag kan vi nog alla vara överens om att det inte alltid ser ut så.

”Den som klarar skolan kastar inte sten på polisen” för att citera Liberalernas partiledare Johan Pehrson. Vi som samhälle bär ett ansvar för att i tid sätta gränser för unga lagöverträdare och unga på glid. För att uppnå det är ingen enskild åtgärd tillräcklig: skola, polis och socialtjänst behöver arbeta ihop mycket mer än de gör i dag.

I linje med både vad Socialstyrelsen lyft och annan forskning visar har Liberalerna under veckan presenterat flera budgetförslag för att förebygga morgondagens kriminalitet. Det handlar bland annat om att öka informationsutbytet mellan polisen och socialtjänsten. Därför behövs ett förändrat synsätt på sekretess där huvudregeln måste vara att polis och socialtjänst ska kunna lämna ut uppgifter om unga under 21 år till varandra om det inte finns skäl som talar emot detta i det enskilda fallet. Samtidigt behövs det mer social stödpersonal på utsatta skolor.

Givetvis ska Sverige fortsätta stärka polis- och rättsväsendet i stort. Men det sociala perspektivet med skolan i fokus måste stärkas – markant. Genom att satsa på tidiga insatser motverkas dessutom höga sociala, ekonomiska och mänskliga kostnader på längre sikt.

Artikeltaggar

Arman TeimouriBrott & blåljusJohan PehrsonKriminalitetLedareLiberalernaPolisenPolitikSocialstyrelsenSverige