Per Scheutz: ”Vildsvinsplågan måste bekämpas”

Ledare
PUBLICERAD:
Antalet vildsvin har ökat kraftigt. Det fanns 8 000 vildsvin i Sverige för 25 år sedan. År 2020 var uppskattningen 300 000.
Foto: Michael Probst
Vildsvinen bör utrotas i Sverige. Det menar LRF i Värmland. ”De är ett växande problem och vi måste agera innan det är för sent”, säger Mikael Johansson, LRF Södra Näset i Säffle, i ett reportage i NWT i oktober förra året. År 2014 passerade vildsvinet älgen som det fällda högviltet i landet.

Jaktåret 2020 fälldes fler vildsvin, hela 146 000 stycken, än rådjur. Men det räcker inte på långa vägar. Suggorna får två till tre kullar per år med fem till tio kultingar beroende på mattillgång. Det fanns 8 000 vildsvin i Sverige för 25 år sedan. År 2020 var uppskattningen 300 000.

I Värmland har vildsvinen fortfarande en väldigt sporadisk utbredning men börjar lokalt uppvisa etablerade stammar. Framför allt gäller det områden runt Karlstad och i de sydöstra delarna av Värmland. Vildsvinsstammen är fortfarande i en etableringsfas i stora delar av länet.

Avskjutningen av vildsvin i Värmland har gått från 55 individer 2011 till över 1 600 år 2020. Man räknar med att mellan 10 och 15 procent av det svenska jordbrukets samlade förädlingsvärde beräknas hamna i vildsvinens magar och många lantbrukare är upprörda över att situationen stadigt försämras.

Vildsvinen är starka djur som går fram genom åkrarna som små maskiner. Marken de bökar upp förstörs och ingenting växer där. En annan fara med vildsvin är att de kan sprida den fruktade afrikanska svinpesten, som för ett år sedan spreds i Tyskland. ”Den sprids otroligt lätt ”, säger Mikael Johansson. ”Får man in smittan i en grisbesättning är det bara att slakta ut hela besättningen”, säger han.

Det finns också en miljöaspekt i en ökande vildsvinsstam. Enligt australiska forskare leder vildsvinens bökande i jorden till att stora mängder koldioxid släpps ut i atmosfären. Forskarna har kartlagt vildsvinens klimatavtryck över fem kontinenter och kommit fram till att mängden frigjord koldioxid motsvarar utsläppen från en miljon bilar.

I Sverige innebär djurens framfart stora kostnader för lantbrukarna. Enligt en undersökning Jordbruksverket gjort förstördes 8 000 ton spannmål av vildsvinen bara under år 2020. Ytterligare en aspekt på vildsvinsplågan är antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade. Sedan 2016 har årssiffran för vildsvinsolyckor i trafiken hela tiden ökat. Att kollidera med ett vildsvin kan ge svåra skador både på person och egendom. Man får betänka att ett fullvuxet vildsvin väger mellan 100 och 200 kilo. I Värmland har trafikolyckor med vildsvin på några år gått från 45 till 95 per år och kommer sannolikt att öka ytterligare.

Vad göra nu för att kunna komma tillrätta med vildsvinsplågan? Jägarna har en nyckelroll i frågan. Men vilka incitament har de att jaga om de efter att ha fyllt sina frysar med kött ändå inte kan göra sig av med köttet? Den statliga byråkratins köttkvarnar har varit sällsamt långsamma i den här frågan. Det har gått bortåt tolv år sedan frågan väcktes första gången.

Men i mars 2021 lade Livsmedelsverket fram förslag till nya och tillåtande regler. Förslaget innebär att varje jägare framöver får sälja tio vildsvin per år direkt till konsument och 75 till restauranger.

Vildsvinskött är en alldeles utmärkt matvara och det finns en mycket liten risk för sjukdomen trikinos – cirka ett på 17 000 fällda djur har parasiten. Så nu måste politiken komma till skott och låta Livsmedelsverkets förslag bli verklighet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.