Anders Ajaxson: ”Att starta en otidsenlig studiecirkel”

Krönikor
PUBLICERAD:
”Senare års fadäser och bakslag för kommunen – Skutbergsfrågan och Stadshusaffären icke minst – föregicks ingalunda av en fullödig och helproffsig hantering innan de slutliga besluten fattades”, skriver Anders Ajaxson.
Foto: Helena Karlsson

En studiecirkel är ”en grupp människor som träffas planmässigt och ägnar sig åt studier eller kulturverksamhet”, berättar Nationalencyklopedin kort och koncist. De flesta upplever nog, liksom jag, att studiecirklar har en mycket mindre plats i detta århundrade än under 1900-talet. Studieförbunden och deras cirklar har idag inte den framskjutna position i samhällslivet som de en gång hade.

Därför känns det tämligen otidsenligt och lite högtidligt att 2021 starta en studiecirkel, vilket vi – tio kommuninvånare i Karlstad – har gjort denna höst. Ungefär när denna tidning går i tryck har vi vår andra sammankomst.

”Kulturen och demokratin” heter vår samhällskritiska cirkel. Man kan kalla den ett påverkansprojekt. Den pågår nämligen parallellt med ett skeende där vi verkligen vill ha ett ord med i laget. Denna parallella händelse, som vi närmast punktmarkerar, är Karlstads kommuns översyn av sina nämnder, bolag och förvaltningar inför nästa mandatperiod.

Sedan 2006 har nuvarande ordning gällt inom kommunen. Det känns sunt, viktigt och alldeles normalt att de ansvariga för översynen frågar sig vad som fungerat bra och vad som inte har varit bra. Att identifiera problemen – ”förbättringspotentialen” med nutida, överslätande språkbruk – måste vara det mest angelägna. Samt att hitta bättre lösningar.

Med cirkeln vill vi dra vårt strå till stacken även om vi, likt alla andra utanför maktens boningar, inte på något sätt blivit ombedda att göra det. Alldeles uppenbart vill partiernas ledande företrädare, formerade i en särskild ”styrgrupp”, sköta detta själva. Fast vi hyste ändå ett litet hopp om att få komma till tals:

Till upplägget hör nämligen en konsult (från Stockholm) som har upphandlats för att göra grundjobbet. Vår cirkel bad nyligen att få träffa den konsulten. Kunde vi få det? Någon reseersättning hade vi ingen möjlighet att betala; det gjorde vi klart. Å andra sidan är det ju alla vi skattebetalare som ytterst finansierar konsultens arvode på en dryg halvmiljon. Så kanske kunde vi få ett gratisbesök?

Detta gick dock inte alls för sig. Konsulten rådfrågade kommunledningen som fastslog att ”information till allmänheten” inte ingår i ”den upphandlade volymen”, prissatt till ansenliga 550 000 kr. Blygsamma två timmar hos vår cirkel finns det alltså inget utrymme för, hävdar kommunledningen. Vi får trösta oss med konsultens vänliga ord i sitt mejl: ”Vilken spännande studiecirkel ni har skapat!”

Spelar det egentligen någon roll hur kommunen organiserar sina nämnder och förvaltningar? Det gör det absolut, i nära kombination med hur väl kommunen lyckas med chefsrekryteringarna. Senare års fadäser och bakslag för kommunen – Skutbergsfrågan och Stadshusaffären icke minst – föregicks ingalunda av en fullödig och helproffsig hantering innan de slutliga besluten fattades. Ännu en internrekrytering till nyckeltjänsten som kommundirektör borde därför inte kunna komma ifråga.

Så här jobbar Karlstads-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.