Niklas Lehresjön: ”Den som åker elsparkcykel måste ta sitt ansvar”

Ledare
PUBLICERAD:
Elsparkcyklarna syns i vart och vartannat gatuhörn men inte sällan är de parkerade – eller slängda – på ett trafikfarligt sätt.
Foto: Tommy Andersson
Ett tyst, smidigt, kul och miljövänligt sätt att transportera sig i stadsmiljö eller en plåga som blockerar framkomlighet och ställer till oreda?

Elsparkcykeln har nu anlänt också till Karlstad och överallt kan man se de nya fordonen susa fram. Dessvärre ser man dem emellanåt också ligga och skräpa vid entréer, butiker, torg och längs trottoarer.

Det är på det hela taget fantastiskt med nya innovationer som möter och löser vardagens problem. För en billig peng kan man nu gripa tag i närmaste elsparkcykel, blippa och sen färdas mellan centrala resmål. Att sen bara kunna lämna fordonet där till någon annan är förstås både rationellt och resurseffektivt. Elsparkcykeln är också ett bevis på hur en innovativ marknad möter behov och hur vi människor ständigt hittar nya sätt att göra vardagen smidigare, effektivare och roligare.

Elsparkcyklandet behöver dock omgärdas av kultur och normer där vi tar ansvar både för oss själva och för varandra. Nyvunnen frihet får aldrig bli någon annans hinder. Oaktsam placering som förorsakar olyckor för personer med någon form av funktionsnedsättning eller fordon som blockerar utrymningsvägar ska självfallet aldrig accepteras. Inte heller kan accelererande ökning av besök till akutsjukvård till följd av oaktsam körning, i de flesta fall utan någon som helst skyddsutrustning, accepteras. Barn under 15 år måste ha hjälm vid nyttande av elsparkcyklar och vanliga cyklar, men otäcka skallskador drabbar också de som passerat 15.

Kultur och normer tar tid att utveckla och här är det viktigt att en god trafikkultur utvecklas snabbt. Regleringar som syftar till att skapa just den kulturen måste komma på plats. Inte regleringar som hindrar användning, men regleringar som hindrar de oacceptabla beteenden som begränsar såväl säkerhet som trygghet och tillgänglighet för alla som vistas i vår vackra stad. Att lägga en årsavgift hos uthyraren per elsparkcykel, som nu föreslagits i Stockholm, är sannolikt ingen framkomlig väg. Det är inte antalet sparkcyklar eller hyreskostnaden som är grundproblemet.

Problemen skapas av de individer som faktiskt missköter förtroendet och den nyvunna friheten. De måste ovillkorligen ändra sitt beteende. Det ska kosta att inte parkera elsparkcykeln på ett säkert och ordnat sätt. Det ska kosta att köra vårdslöst eller att bara slänga ifrån sig fordonet utan eftertanke om var och hur. I fenomenets linda behöver vi sätta normerna för användandet. Regelverk borde i den bästa av världar redan varit på plats innan elsparkcyklarnas ankomst till stan. Problemen har varit kända i flera av våra största städer länge innan elsparkcyklarna kom till Karlstad.

Låt oss nu slippa ett ställningskrig för och emot elsparkcyklar och i stället lösa problemen. Så bör vi för övrigt tänka när det gäller många samhällsfrågor. Bara så kan vi bejaka innovationer, göra livet lättare för varandra och utveckla ett samhälle där vi respekterar varandra på de ytor vi gemensamt delar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.