Per Scheutz: ”Monarkin tjänar oss väl”

Ledare
PUBLICERAD:
Ingen har suttit längre på tronen än kung Carl XVI Gustaf. Monarkin innebär stora fördelar menar Per Scheutz.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Den 30 april år fyllde kung Carl den XVI Gustaf 75 år. I mer än 47 år har han varit Sveriges statschef – längre än någon tidigare regent.

När han tog över tronen efter sin farfars bortgång den 15 september 1973 var han bara 27 år gammal. Sverige har en av världens äldsta monarkier.

Historiskt uppvisar monarkier oftare stabilare och fredligare samhällsförhållanden och har inte sällan varit en kraft för demokrati. Av de länder som ligger i topp i mätningen Global Democracy Ranking är sex av tio demokratier.

Monarkin är samtidigt förvisso inte det mest demokratiska styrelsesättet för en demokrati som Sverige men monarkin i Sverige är demokratiskt förankrad genom Torekovkompromissen som slöts 1974 mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna inför utarbetandet av 1974 års regeringsform. I en SIFO-undersökning publicerad i januari 1974 ville 80 procent behålla kungens dåvarande befogenheter och 12 procent ville förstärka dem medan 10 procent ville ha republik.

Familjedynastin Bernadotte har nu suttit i över 200 år på Sveriges tron. Åren 1808-09 kämpar Sverige för sin överlevnad i krig på tre fronter – mot Napoleon i söder mot Danmark i väster och mot arvfienden Ryssland i öster. Läget förvärras ytterligare när delar av armen gör uppror i mars 1809. Gustav IV Adolf avsätts i en statskupp och ersätts av den åldersstigne Karl XIII. Sverige är mycket illa ute. Då utser riksdagen den franske marskalken Jean-Baptiste Bernadotte till tronföljare. Ensam bland handfallna svenskar griper Bernadotte in i historien och styr upp Sverige från att vara allas slagpåse till att bli en av segrarmakterna i slutstriderna mot Napoleon. Bernadotte kröns till Karl den XIV Johan.

Monarkin innebär stora fördelar. Kungahuset gör stora insatser för att värna svenska intressen utomlands och fungerar samtidigt som en enande symbol på hemmaplan. Kungafamiljen och kungahuset är älskat av en stor del av den svenska befolkningen och en majoritet av svenskarna vill idag bevara monarkin. Monarkin skapar en kontinuitet och en trygghet hos folket. Det är en klar fördel om statschefen inte har en politisk bakgrund, eftersom en neutral statschef har större förutsättningar att vinna förtroende hos hela befolkningen.

Andra fördelar med en monarki är att en kung får mer uppmärksamhet än till exempel en president, vilket kan vara viktigt för ett så litet land som Sverige. Kungafamiljen marknadsför vidare svenska företag som vill sälja sina produkter utomlands. Att Sveriges högsta ämbete går i arv innebär att det inte kan tas av en politisk karriärist eller verklig maktmänniska.

Monarkin står över de partipolitiska dagsländorna. Presidentval kostar pengar och delar väljarna i olika sympatigrupper, polariserar och öppnar upp för politiska karriärister. Tänk er Stefan Löfven, Anders Ygeman, Annika Strandhäll eller ännu värre partiledaren för det rödgröna Annie Lööf-partiet som president. Tanken svindlar och skrämmer.

Nej, låt oss värna om vår monarki. Det är bara att konstatera att ingen politisk person kan komma att bli mer avhållen och populär än vår svenska tronföljare kronprinsessan Victoria. Personligen upplever jag verkliga högtidsstunder när vi vid frimureriets högtidsdagar får tillfälle att gemensamt sjunga Kungssången. Kungen i hans egenskap av Svenska Frimurareordens höge beskyddare.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.