Fientligheten inom vården har blottats

Ledare
PUBLICERAD:
Enligt DN:s granskning var det möjligt att be om en "etnisk svensk" läkare hos vårdcentraler och tandläkarkliniker runt om i landet. Granskningen har rönt stor uppmärksamhet och agerandet från vårdgivarna har fått stor kritik.
Foto: isabell Höjman/TT
I en granskning av Dagens Nyheter förra veckan uppdagades det ett rejält systemfel inom den svenska hälso- och sjukvården. En form av tillåten fientlighet mot individer med annan bakgrund än ”svensk”.

DN:s granskning visade nämligen att patienter tillåts välja etniskt svenska läkare och tandläkare och det utan att bli ifrågasatta.

DN:s granskning av den svenska hälso- och sjukvården var enkel. De valde slumpmässigt ut 120 offentliga och privata vårdcentraler och tandläkarkliniker runt om i landet och låtsades om att de vill lista sig där. De hade bara ett önskemål – de vill ha en etniskt svensk läkare eller som de också kallade det en ”svensk-svensk” läkare eller tandläkare. I cirka hälften av fallen gick den mottagande parten med på önskemålet. Anmärkningsvärt var att endast vid ett fåtal tillfällen fick de skarpa tillsägelser om att det inte var okej med sådana önskemål.

Det som gjorde granskningen särskilt intressant var att den inte fokuserade på föränderliga faktorer. De påhittade patienterna önskade sig inte en läkare som kunde språket eller en tandläkare som hade studerat i Sverige. Deras önskemål gällde faktorer som inte den enskilda kunde påverka. Det handlade om deras bakgrund i form av etniskt tillhörande. Inte heller vart de var födda, utan snarare vart deras föräldrar kom ifrån. Faktorer som inte säger något om deras kompetens eller förmåga att förmedla vård. Nej, det handlade om något helt annat.

Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, skrev 2016 en uppmärksammad bok vid namnet ”Utan invandring stannar Sverige”. Han menade att Sverige varken historiskt eller i framtiden kommer kunna upprätthålla den välfärdsstat vi idag har, om det inte invandrar personer till vårt land. Personer som är villiga att utbilda sig, arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd.

Enligt tidskriften Sjukhusläkaren kan man också utläsa att cirka en fjärdedel av Sveriges läkarkår har invandrarbakgrund och att inom flertalet specialiteter är andelen med utländsk bakgrund mycket hög. I Värmland skulle exempelvis Torsby sjukhus få svårt att bedriva sin verksamhet om faktorn etnisk svensk skulle vara avgörande för patientens val av läkare. Även inom andra hälso- och sjukvårdsyrken är representationen av personer med invandrarbakgrund hög. Skulle även dessa bli bortvalda må tro?

Jag är tacksam över DN:s granskning och jag tycker den blottlägger en underliggande skepsis i vårt samhälle. Den ligger där och gror sakta och vi måste snabbt agera för att den inte ska växa sig ännu starkare! Jag förväntar mig nu att regionerna tillsammans med Sveriges regioner och kommuner och de privata aktörerna gemensamt sätter sig ner och funderar över hur detta kunde ske och hur det aldrig ska kunna upprepas. För det är nämligen tillsammans bygger vi vårt lands välfärd och det borde vara det enda som spelar roll.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.