"Offerkoftan klär ingen loser"

Ledare
PUBLICERAD:

Flera punkter i Sverigedemokraternas remissvar till nya Värmlandsstrategin påminde om deras partiprogram från tidigt 2000-tal, enligt Sara Gunnarsson. Arkivbild.
Foto: Helena Karlsson
Är Värmlands framtid verkligen mörk och grå eller finns det hopp? Vem eller vilka definierar framtidens olika scenarier? Hur hanterar man att det tredje största partiet har en avvikande bild från resten? En verklighet som för alla andra är verklighetsfrämmande men för dem på riktigt.

I förra veckan antog regionfullmäktige den regionala utvecklingsstrategin (Värmlandsstrategin). Det är ett dokument som tar sikte på framtiden och som pekar ut både regionala styrkor, svagheter och områden som vi tillsammans behöver utveckla. Detta dokument kommer till skillnad från många andra strategier inte kommer agera hyllvärmare, utan kommer ligga till grund för andra strategier, handlingsplaner och projekt under en tid framöver.

I och med att Värmlandsstrategin är ett så pass tungt styrdokument, så har arbetet runt om strategin varit omfattande. Workshops, dialoger, föreläsningar och en avslutande remissrunda. En remissrunda där hela 141 remissvar har inkommit, vilket tyder på att engagemanget i vårt län har varit stort. En imponerade och häftig förankringsprocess som borde glädja många.

Men den glädjen försvann och dog ut ungefär samtidigt som man läste Sverigedemokraternas remissvar. 16 sidor med 98 synpunkter och frågor som fick en att undra om de ens förstod vad det var för dokument de skulle diskutera. Flertalet av synpunkterna gav en också flashbacks till Sverigedemokraternas partiprogram i början av 2000-talet. Det var 16 sidor fyllt med misstro mot människor födda i annat land och en bild av vårt Värmland som skulle göra den gladaste optimisten deprimerad. Det var viktigare för Sverigedemokraterna att osa ut sin främlingsfientlighet, än att lyfta det positiva med vårt län. En prioritering som säger en hel del om de som parti.

”Offerkoftan klär ingen loser” och det borde Sverigedemokraterna känna till vid detta lag.

Det intressanta i det hela är dock hur Sverigedemokraterna agerat i de olika processerna. På regionfullmäktige beklagade de sig över att inga av deras synpunkter kom med i slutversionen och att dokumentet därför var ”verklighetsfrämmande”. Detta samtidigt som man kan utläsa i protokoll från regionala utvecklingsnämnden, som ansvarade för framtagandet av strategin, att deras ledamot stod bakom förslaget till strategi. Inte vid ett enda tillfälle yttrade deras ledamot i RUN att Sverigedemokraterna hade en avvikande åsikt. Ändå yrkade de återremiss i fullmäktige av just den orsaken – deras synpunkter fanns inte med.

En kan också undra vilka det egentligen är som är ”verklighetsfrämmande” när alla de andra partierna i fullmäktige och de 140 remissvaren entydigt inte höll med Sverigedemokraterna i deras synpunkter. ”Offerkoftan klär ingen loser” och det borde Sverigedemokraterna känna till vid detta lag. För att citera en ledamot i regionfullmäktige ”ni har samma rätt som alla andra att skicka in era politiska synpunkter – men vi andra har också rätten att inte behöva ställa oss bakom era synpunkter, er världsbild”.

Värmlandsstrategin är ett fantastiskt dokument som fångar in det Värmland som vi har och kommer att ha i framtiden. Den osar optimism, gemensam och samarbeten – organisatoriskt som kulturellt. Värmlandsstrategins vision ”Framtidens Värmland skapar vi tillsammans” sätter fingret på hur det ska ske.

Vi tillsammans och inte vi och dem. Det är framtiden för Värmland!

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.