Klimatpolitiken måste gå hand i hand med tillväxten

Ledare
PUBLICERAD:
Risken för fler pandemier har ökat markant i takt med klimatförändringarna enligt forskningen.
Foto: Pär Fredin/TT
Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut som vi fattar idag, kommer inte bara påverka oss själva, utan många generationer framöver.

Hotet om framtida pandemier kan man tycka borde göra så att fler tog klimathotet på allvar. Klimathotet bör skyndsamt hanteras och med verktyg som uppmuntrar till konsumentmakt, ny teknik och grön tillväxt.

Häromveckan hade läkemedelsföretaget Pfizer ett seminarium om framtidens vaccin. En fråga som avhandlades under seminariet var ”Kan klimatförändringar leda till fler pandemier?”. Inbjuden talare var Maria Furberg, infektionsläkare tillika forskare vid Umeå universitetssjukhus, som i sin avhandling tittat på just detta. Hennes slutsatser gjorde en snabbt deprimerad, då de tydligt konstaterade att framtiden inte såg speciellt ljus ut. Vårt sätt att leva och bidra till klimatförändringen, har gjorde att risken för framtida pandemier har ökat markant. Det handlade om den globala uppvärmningen men också om den bristande respekt vi människor har för ekosystemet, vilket i sin tur kan leda till framtid pandemier.

Ett av alla exemplen hon lyfte var TBE-viruset och fästingarnas framfart i Sverige. Tidigare var fästingen ovanlig i de norra delarna av landet men den har nu, i och med att det blir varmare, spridits till stora delar av vårt land. Något som kunde ha undvikits om vi tidigare gemensamt försökt stoppa den globala uppvärmningen. Ett annat exempel var malariaviruset, som ser ut att i framtiden kunna sprida sig till stora delar av vår jord.

Även coronapandemin kan man se som ett resultat av människornas ovilja att förstå klimatet och att respektera vårt ekosystem. Vi människor har ändrat reglerna för hur relationen mellan människa och djur tidigare upprätthållits. Vi har tagit oss in på deras territorium, på samma sätt som de nu tar sig in på vårt.

Det som behövs är en klimatpolitik som är baserad på sunt förnuft, där individens eget ansvar och företagens innovation och utveckling får stå i centrum.

Klimatfrågan är med andra ord inget vi kan ta lätt på. Utan det kräver ett helhetsperspektiv för att lyckas vända den negativa spiralen. Det som behövs är en klimatpolitik som är baserad på sunt förnuft, där individens eget ansvar och företagens innovation och utveckling får stå i centrum. Där klimatpolitik inte är motsatsen till tillväxt – utan där klimatpolitiken snarare går hand i hand med tillväxten. Företag och medborgare ska gynnas av en grön positiv omställning och de som håller på med ett gammalt och förlegat system, också ska ”betala” för det.

Det krävs en systemförändring där både företag och medborgare är med, för att främja framtiden för kommande generationer.

Idén om att ensam är stark måste också brytas ut till förståelsen av frihandel och internationella relationer. Där man förstår att hållbar handel kommer genom konsumentmakt – där krav ställs på företag och andra att ta sitt ansvar. Gemenskap genom EU och andra samarbetsorgan för att hindra framtida katastrofer.

Vi måste också återfå vår respekt för djurens livsvillkor och sluta exploatera deras naturliga habitat. Problem vi själva skapat kan inte lösas genom att bryta ny fysisk mark, utan vi måste klara av att lösa det själva. Det är inte omöjligt om vi sätter vår tilltro till forskningen och företagens innovationskraft.

Så, låt rädslan för framtida pandemin bli startskottet på insikten hur illa det kan gå om vi inte tar tag i klimatförändringarna. Vi har bara en planet och den måste vi tillsammans vara försiktiga om.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.