Dags för ett friskare Värmland

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Alkoholen skördar varje år globalt sett lika många liv som covid-19 har gjort hittills. Att bryta den negativa alkoholnormen kräver dock stora gemensamma insatser, men är möjlig, skriver Niklas Lehresjön.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Folkhälsa och åtgärder för att förebygga sjukdom har verkligen varit i fokus under det senaste året. Hotet om allvarlig sjukdom till följd av covid-19 har skapat rädsla, men också hopp till följd av stark mobilisering såsom rekordsnabb utveckling av vaccin.

Kan vi fortsätta på den vägen? Om vi gemensamt arbetar för att hålla oss friska, då finns enorma vinster att göra för hela samhället.

Region Värmland arbetar idogt med att ta fram en ny folkhälsoplan för länet. Det är bra och nödvändigt att jobba än mer intensivt och strukturerat med folkhälsofrågorna än vad som redan sker. Krutet som läggs på folkhälsa är ändå försvinnande litet i jämförelse med de resurser vi lägger på hälso- och sjukvård varje år. Sjukvården klarar i ett accelererande tempo av att hjälpa oss med allt fler åkommor. Det är bra, men det bästa är ju om vi undviker att bli sjuka alls. I Sverige har vi en stor tillit till vård och forskning. Det visar inte minst vaccinationsviljan. Men folkhälsa är mer än så.

En jämförelse: Till dags dato har drygt tre miljoner människor i världen avlidit i sviter av covid-19. Samtidigt visar WHO:s rapport om alkohol och hälsa att samma antal, cirka tre miljoner, dör i sviter av skadlig alkoholkonsumtion – varje år! Vidare sker 62 procent av alla våldsbrott i Sverige under alkoholpåverkan, liksom vart sjätte dödsfall i vägtrafiken. Alkoholen orsakar miljarder i samhällskostnader varje år bara i Sverige och därtill mänskligt lidande, sjukdom och död.

Vem hade för 20 år sedan trott att krogmiljöer 2021 skulle vara rökfria, arbetsplatser vara rökfria och att rökning inomhus hör till ovanligheterna?

Europa ligger globalt sett högt vad gäller alkoholkonsumtion och Sverige är inte något undantag, även om vi dricker mindre än flera av våra grannländer. Alkoholnormen är stark och sannolikt är det en av flera förklaringar till att frågan tenderar att hamna i skymundan, även om alkohol globalt gräver gravar åt lika många människor som pandemin – varje år!

Men det går att jobba mot destruktiva normer. Rökningens nedgång i stora befolkningslager visar att förändring är möjligt. Restriktioner i tillgänglighet gör skillnad på riktigt. Vem hade för 20 år sedan trott att krogmiljöer 2021 skulle vara rökfria, arbetsplatser vara rökfria och att rökning inomhus hör till ovanligheterna? Tänk om vi kunde göra samma resa med alkoholen som vi gjort med rökning? Och om vi kan göra så stora uppoffringar till följd av covid-19 som vi gjort, då borde vi väl kunna göra minst lika mycket för att decimera ett bruk som varje år skördar lika många liv som pandemin gjort det senaste året?

Att förändra normer och beteenden som år ut och år in orsakar lidande, sjukdom och för tidig död – det har vi alla ett ansvar för. Det är inte enkelt men det går. Men då måste vi hjälpas åt, se vår egen del och vårt ansvar som individer, både för oss själva och för andra. Nog borde vi klara av att komma till rätta med både den destruktiva alkoholnormen och med andra beteenden som skapar sjukdom, kriminalitet, utsatthet och död? Om vi vill – då kan vi!

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.