Dags att skärpa konsumentskyddet

Ledare
PUBLICERAD:
Enligt Konsumentverket är äldre människor mest sårbara när det gäller telefonförsäljning, de är också mest missnöjda.
Foto: Per Larsson / TT
Våra äldsta och sköraste är utsatta och behöver omsorg, skydd och omtanke. Det borde det senaste året ha lärt oss. Därför är det extra upprörande när oseriösa aktörer vilseleder och utnyttjar dessa våra sköraste.

När kontaktbehovet är som störst, är det lätt att vilja prata en stund med den trevlige killen eller tjejen som låter så hjälpsam, men som sen visar sig var en ulv i fårakläder.

Telefonförsäljning av oseriös art verkar alltid hitta nya vägar. För en tid sedan skärptes lagen. Numera krävs ett skriftligt medgivande för att avtal på distans ska vara giltiga. Men fungerar detta? Knappast! Genom att i anslutning till försäljningstillfället exempelvis skicka ett sms med text och under förvändningen att "du behöver svara ett JA på meddelandet du strax får, för att vi ska få veta att uppgifter, såsom namn etc, är korrekta” manipuleras kunden att ge sitt godkännande i realtid.

Att aktivt bläddra i meddelandet, för att se vad man faktiskt svarar ja på, är det inte säkert att den utsatte alls har förmåga till eller tänker på. När avtalet så är i hamn, gör sig samma företag i princip otillgängliga. Ofta blir den utsatte observant på företagsnamnet först när avtalet börjat gälla, eftersom det blivit allt vanligare att företag parasiterar på väletablerade företagsnamn genom att inleda samtalet med att till exempel fråga om ett telefonabonnemang du redan har. När personen som utsatts för detta vid närmare eftertanke, eller genom anhöriga, upptäcker vad som hänt är det oftast för sent. Då väntar långa telefonköer, räkningar och – i värsta fall – en produkt som inte fungerar.

Vilka sätt man än väljer, behöver skyddet för konsumenten bli oerhört mycket starkare än idag.

Det är på allvar dags att skärpa lagstiftningen. Tänkbara sätt vore att överväga krav på skriftlig bekräftelse i pappersform, först när en eller ett par arbetsdagar förflutit sedan telefonsamtalet. Om inte annat för att ge kunden tid att tänka igenom det hela. Värt att utreda vore också hur informationskravet vad gäller ångerrätt kan förtydligas. Vilka sätt man än väljer, behöver skyddet för konsumenten bli oerhört mycket starkare än idag.

Lagen behöver skärpas och konsumentskyddet stärkas. Men tills dess behöver vi göra vad vi kan för att minimera skadan. Var inte rädd för att vara tydlig eller helt enkelt lägga på luren. Innan du lämnar någon information alls om dig själv, kräv alltid för- och efternamn av den som ringt till dig. Fråga tydligt vilket företag personen ringer från och inte bara i vilket ärende. Fråga också efter kontaktuppgifter samt eventuellt organisationsnummer. Därefter kan du vänligt men bestämt säga, att du efter noggrann prövning själv ringer tillbaka om du är intresserad av att veta mer om företagets produkter. Sannolikt har de oseriösa individerna som ringer blivit irriterade redan när du vill ha efternamn och luren lagts på i örat innan du kommer till tredje frågan.

Försäljning av detta slag behövs inte. Den ska inte vara tillåten och vi behöver skyndsamt förhindra att våra mest sårbara medmänniskor utsätts. Ju förr desto bättre!

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.