Ny start för Sverige

Ledare
PUBLICERAD:
I söndags beslutade Liberalerna att gå till val på en stark liberal reformagenda, skriver Arman Teimouri.
Foto: Henrik Montgomery/TT
I söndags beslutade Liberalerna att gå till val på en stark liberal reformagenda. Beslutet innebar även att partiet ska verka för en borgerlig regering. Det är bra för Sverige och det är bra för Värmland.

Av medias rapportering kan man uppfatta att beslutet handlar om någon form av öppning till ytterkantspartier. Tvärtom innebär beslutet att en ny borgerlig regering ska vara fast förankrad i liberala värderingar, annars är ett samarbete inte aktuellt. Beslutet innebär även att Liberalerna säger nej till budgetsamarbete med ytterkantspartier. Däremot måste alla regeringar förhålla sig till de majoriteter som finns i riksdagen. Liberalerna ska därför kunna samtala om sakfrågor med alla partier i riksdagen om de frågor där det tycker lika. Den största risken ligger i att politiken blir så ängslig att den inte gör allt den kan för att lösa samhällsproblemen, så att alla som lever i Sverige får möjligheter att fritt forma sina liv. Det kan Liberalerna göra och samtidigt stå upp för de liberala värderingarna.

Trots liberala sakpolitiska segrar i Januariavtalet är det tydligt att regeringen Löfven inte klarar av att möta de växande samhällsproblemen. Om Sverige ska lyckas med en omställning för klimatet, en bättre integration och fungerande skola, så behöver vi ett maktskifte. Det är inom borgerligheten det finns en liknande syn på individen, på vikten av jobb och företagande och internationellt samarbete. Sverige ska snart återstarta efter Corona och då behöver vi en helt annan framtidstro och handlingskraft än vad den nuvarande regeringen förmår.

Den tidigare liberala EU-parlamentarikern Marit Paulsen sa tidigare i veckan till Tidningen NU att isoleringen av Sverigedemokraterna har misslyckats och bidragit till att öka stödet för dem, inte minst på landsbygden. Hon refererade till sina hemtrakter i Dalarna. Det är bara att öppna ögonen och se att det ser exakt likadant ut i Värmland. Det finns många liberalt sinnade på landsbygden som känner sig övergivna av politiken. I grund och botten handlar det om att socialdemokratin även misslyckats på kommunnivå.

Ytterkantspartierna har lyckats växa markant det senaste årtiondet. Den oron delas av många. Arbetet mot antiliberala krafter pågår idag, imorgon och kommer att behövs under en lång tid framöver. Liberalerna behövs därför nu mer än någonsin. Med en ny liberal reformagenda som löser samhällsproblemen och samtidigt konfronterar ytterkanternas antiliberala värderingar och förslag kommer deras position att försvagas.

Liberalerna kommer att bli ett liberalt mittenankare i en ny regering. En röst på Liberalerna är en röst både för en ny regering och för att politiken aldrig får kantra åt höger. Helt enkelt innebär en röst på Liberalerna 2022 en ny start för Sverige.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.