Släck inte ljuset Ygeman

Ledare
PUBLICERAD:
"Båda delarna kommer att behövas i framtiden för att kunna täcka landets jättestora energibehov", skriver Per Scheutz om kärnkraft och förnybara kraftkällor.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Svensk elförsörjning står inför stora utmaningar. Samtidigt som det finns en strävan att använda mer el till elfordon, fossilfria stålverk, jättelika dataserverhallar, snabbtåg med mera kommer den tillgängliga produktionskapaciteten av el att minska.

M, KD, L och C kritiserar nu regeringens åtgärder för att säkra dagens och framtidens elförsörjning. I en gemensam debattartikel på Second Opinion skriver företrädare för de fyra partierna: ”Företag och branschorganisationer har väckt helt rimliga krav på politiken att lösa problemen för att viktiga investeringar i elsystemet kommer på plats, både för att lösa de akuta problemen och för att långsiktigt ställa om för en ökad elanvändning och minskad klimatpåverkan. Nu efterfrågar de bland annat nya regler som säkerställer investeringar i elnäten, en utvärdering av de krisåtgärder som har vidtagits och en ny elnätsreglering. Effektbristen påverkar företagen negativt. Flera företagare i södra Sverige överväger att flytta investeringar från regioner på grund av den skakiga elförsörjningen. Det allvarliga är att regeringen inte har någon plan. Man är helt låst vid det politiska självändamålet ”100 procent förnybart” och har därför inte velat se tecknen på vad som är på väg. Norra Sveriges elöverskott kommer inte att bestå. Sverige måste planera för att producera mycket mera energi och framför allt då el. De energipolitiska målen om ”100 procent förnybart” måste ändras till ”fossilfritt”.

Elbristen kan komma att slå hårt också mot Stockholmsregionen. Enligt Stockholms Handelskammare visar beräkningar att 400 000 årsarbeten fram till 2031 är hotade. Det oljebaserade Karlshamnsverkets kraftverkschef varnar för att de akuta elkriserna kan komma betydligt tätare och att ” marginalerna minskat och systemet har blivit mer instabilt. ”En växande elbrist som kan komma att utvecklas till en fullskalig kris i tätbefolkade tillväxtregioner är det sista som Sverige behöver. Sverige kommer enligt gjorda beräkningar att totalt behöva ett samlat effekttillskott om ca 8200 MW. Samtidigt har landets elkunder förväntningar på att elkostnaderna måste börja sänkas, inte ökas ytterligare för att betala en meningslös subvention av vindkraft till havs.

Nu behöver Sverige göra nya satsningar på såväl utökad kraftöverföring genom utbyggda stamnät som nya satsningar på utbyggnad av kärnkraften. Tekniken finns redan framme genom fjärde generationens kärnkraftsteknik och satsning på mindre modulära reaktorer, något som för övrigt den framsynte grundaren och numera ordföranden för Microsoft i sin senaste bok menar aktivt skulle ha en positiv påverkan på klimatomställningen. Gör för övrigt inte om Tysklands stora misstag att helt göra sig av med kärnkraften för att i framtiden bli helt beroende av Putins gasledningar.

Självklart ska vi i Sverige vid sidan av en utbyggd kärnkraft fortsätta på utveckling på vindkraft, solenergi och andra förnybara kraftkällor. Båda delarna kommer att behövas i framtiden för att kunna täcka landets jättestora energibehov.

Sverige behöver också en ny energiminister som dels har förmågan att hålla sig till fakta och dels upplevs som kompetent för sin uppgift.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.