Besvärliga tider för partierna

Ledare
PUBLICERAD:
"Att partierna tappar medlemmar är mycket oroande framförallt nu, i och med att det är dags att planera för kommun- och regionlistor. Listor som blir valsedlar och förhoppningsvis senare ett mandat i något fullmäktige", skriver Sara Gunnarsson.
Foto: Johan Nilsson/TT
Valplanering, nomineringstider och valrörelse. Alla partier från höger till vänster sitter just nu och planerar inför valet 2022. Det är ett ödesval inte bara för ett flertal partier, utan också för vår demokrati.

De vita fläckarna som symboliserar partiers frånvaro i kommuner och regioner förväntas öka, och det är ett problem för hela vårt svenska demokratiska system.

Det är besvärliga tider för partierna i Sverige. Så gott som alla partier brottas just nu med stora medlemstapp och med ett minskat engagemang i sina kommunföreningar. Detta är en trend som förvisso varit påtaglig länge, men som nu har förstärkts under pandemin. Dessa småföreningar som är ovärderliga både för partierna själva, men också för den svenska demokratin. I exempelvis vårt län Värmland är det många partier som kämpar för att hålla liv i sina mindre kommunföreningar. Det är föreningar med få medlemmar, liten aktivitet och hög medelålder.

Att partierna tappar medlemmar är mycket oroande framförallt nu, i och med att det är dags att planera för kommun- och regionlistor. Listor som blir valsedlar och förhoppningsvis senare ett mandat i något fullmäktige. Mandat som partierna inte får, om de inte lyckas få till en lista. Ett mandat innebär inte bara inblick och inflytande i sin kommun, utan också ekonomiskt stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. Kort gott, utan en lista så är det svårt att komma igen.

En orsak till att många lämnar partierna tror jag har att göra med vårt nya sätt att kommunicera. Det ska gå snabbt, det ska vara enkelt och individuellt. Väljare vill inte tvingas stöpas i ideologiska stuprör där den fria tanken tros begränsas. ”Jag vill vara min egna kompass och ingen annans”.

Problematiken i det hela är att det inte är så som den svenska demokratiska modellen är uppbyggd. Den bygger på ett flerpartisystem där väljare väljer parti att rösta på utifrån sin egen övertygelse. En övertygelse om vilket parti som i deras mening gör störst skillnad på nationell, regional och lokal nivå. När partiers valsedlar försvinner från kommuner och regioner, så tappar väljarna ett alternativ att rösta på. Röstningen begränsas till de få partier som finns kvar och många kommer få svårt att finna ett parti som representerar dem.

I länder med få partier eller tvåpartisystem upplevs politiken allt mer polariserad, då det ena blir det andras motsats. Oppositionen hamnar i ett vakuum intill nästa val och majoriteten har den fulla kontrollen. Det svenska flerpartisystemet är just därför så fint och skört – det är något vi ska vara stolta över.

Att skapa engagemang och att få väljare att förstå, att utan partierna kommer deras frihet att välja representanter bli begränsade. Det är en svår pedagogisk fråga att lösa. Insikten att våra kommuner och regioner styrs av individer som aktivt valt att ta steget in i politiken för att förändra är svår, men ack så viktigt. Bryts inte trenden med minskat engagemang så kommer hela vår demokrati hamna i en djup kris. En kris som kommer skaka om hela vårt system. Jag uppmanar därför alla som vill förändra vårt samhälle att våga ta steget in i ett parti. Att bli medlem i ett parti är inte som att stöpas i en form – det är en konstellation där gemensamma visioner och idéer om framtiden är det som förenar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.