Konsument: Så blev konsumentåret 2020

Krönikor
PUBLICERAD:
Vid årsskiftet 2019/2020 flyttade konsumentrådgivningen tillbaka till Stadsbiblioteket, tillsammans med energi- och klimatrådgivningen, efter fem år i Samhällsbyggnadshuset.

Nu skulle vi bli extra lätta att nå och marknadsföra vårt nya namn – KöpRätt! Kort efter invigningen dök det upp ett känt virus som gjorde att våra möjligheter att nå ut och delta i aktiviteter, erbjuda föreläsningar och personliga besök blev lite mer begränsade än vi hade hoppats på.

På andra sätt var 2020 likt tidigare år, de vanligaste frågorna till konsumentrådgivningen gällde köp av begagnad bil och tvister i samband med boende. Det kan handla om hyresfrågor, bostadsrätter, hantverkarfakturor och oenigheter om utförande och omfattning av arbete som beställts. Men visst innebar coronaviruset många frågor om inställda resor och föreställningar, studentflak som förbjöds och arbeten som inte kunde utföras. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, fick in 35 procent fler anmälningar än året innan. En stor del av dessa avsåg tvister om kompensation eller återbetalning för inställda eller försenade flyg och återbetalning för olika evenemang som inte kunde genomföras. Innan en anmälan till ARN måste konsumenten själv ha gjort ett försök att kontakta företaget. Kommer man inte överens, eller om företaget inte svarar, kan ARN, även beroende på typ av tvist och belopp, pröva ärendet. Räkna med att ett beslut kan ta ganska lång tid att få i nuläget och beslutet är frivilligt att följa, även om det är god sed att göra det.

Har du lokal konsumentrådgivning i din kommun, ta gärna hjälp av denna för att stämma av om du har stöd för ditt klagomål och vad du i så fall kan begära. Vi kan också kontakta företaget och försöka komma fram till en lösning. För att det skall vara framgångsrikt bör du dock ha stöd för ditt klagomål i lag eller praxis, det vill säga hur andra liknande situationer bedömts, och bevis för det du klagat på. Ofta försöker vi även medla i en tvist, att parterna ska göra en överenskommelse och till exempel dela på en kostnad, för att snabbt och smidigt komma till ett avslut. Till oss kan kommuninvånare i Karlstad och Torsby vända sig och även företag som vill ha råd i sina kontakter med konsumenter. För visst är det bra om vi kan reda ut och lösa tvister på frivillig väg!

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.