I natt ringer vi in ett nytt år

Ledare
PUBLICERAD:
Per Scheutz har flera förväntningar och förhoppningar när 2021 stundar.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
2021 kommer att vara ett år fyllt av förhoppningar och förväntningar om:

– ett slut på denna långvariga plåga som covid-19 innebär

– en framgångsrik vaccinationskampanj av svenska folket utan allvarliga biverkningar

– en återhämtad nationalekonomi med företag som hämtat sig och början till en nedgång av arbetslösheten

– en avsevärt stärkt krisberedskap för att kunna möta framtida pandemier och andra former av nationella kristillstånd

– en sjukvård som kan börja återgå till ett normalt tillstånd med personal som kunnat återhämta sig

– en kvalificerad analys och utredning om utformningen av sjukvårdens framtida organisation

– en omorganisation av äldrevården uppstyrd av en kommande äldrelag och en utveckling av äldrevården

– en helt annan syn på våra äldre i samhället

– en framgångsrik integration av våra nyanlända i samhället

– en minskad polarisering i politiken såväl inom EU som i Sverige

– en anpassning av kriminalpolitiken som kan få verklig återverkan på kriminaliteten i samhället och bidra till att ge oss ett tryggare Sverige

– en genomgripande genomlysning och utredning om Sveriges framtida energiförsörjning

– ett tydligt ställningstagande från Liberalernas sida att man vill verka för en borgerlig regering i valet 2022

– ett framtida fortsatt värn av individens frihet och rättigheter men också skyldigheter

– att hela Värmland ska ha goda förutsättningar till en positiv utveckling såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt

– att Karlstad och Karlstadsborna ska kunna se fram emot ett lyckosamt 2021 med fortsatt framgångsrikt blågrönt styre av kommunen

– ett riktigt GOTT NYTT ÅR som jag vill tillönska Karlstads-Tidningens hela läsekrets med ännu fler läsare under det nya året

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.