Ett samarbete i tiden

Ledare
PUBLICERAD:
Region Värmlands styrande partier har presenterat en reviderad budget för 2021.
Foto: Tommy Andersson
I tisdags presenterade Region Värmlands styrande partier Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet (Värmlandssamverkan) sin reviderade budget för år 2021. Den innehöll flertalet viktiga och stora satsningar för värmlänningarna. Den kom med en överraskning, ett budgetsamarbete över partigränserna i syfte att skapa stabilitet.

Värmlandssamverkans nya budget är helt unik och historisk ur två aspekter. Förutom en stor satsning på en fond för omställning och återställning under och efter coronapandemin, så innehöll den även ett budgetsamarbete. Med ett parti som exempelvis mitt eget parti Liberalerna sen länge dragit sig för att ens samtala med, det vill säga Vänsterpartiet. Det är ett budgetsamarbete i likhet med Januariöverenskommelsen i riksdagen – vars primära syfte är att finna stabilitet och att få igenom budgeten i regionfullmäktige.

Att Vänsterpartiet nu gjort upp med det ”borgliga” blocket förvånar nog många. Lika så att ”borgligheten” gjort upp med vänstern. Inom Liberalerna diskuterades detta mycket, då Vänsterpartiet på en nationell nivå är utpekad som vår ideologiska ”fiende”. Där det individuella står mot det kollektiva, det fria mot det styrda. Det som dock gjorde detta möjligt var ett grundligt arbete från alla parter. Ett arbete som kokade ner i vad som var bäst för värmlänningarna. Ett arbete där just individernas ideologi gick före det kollektiva. Där vi skilde på rikspolitik och regionalpolitik. Helt enkelt en kompromiss för allas bästa.

Men varför just Vänsterpartiet och inte Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna? Att inte samarbeta med Socialdemokraterna, har ur min synvinkel att göra med deras agerade de senaste åren. Detta är ett parti som efter 10 år i opposition inte har något intresse av att agera andra fiol till Värmlandssamverkan. De söker sina egna utspel (som emellanåt är snudd på populistiska) och de har sina egna sympatisörer att behaga. Att inte samarbeta med Sverigedemokraterna är lika självklart regionalt, lokalt som nationellt. Detta är ett parti vars ideologi inte går att frångå, inte ens i sakfrågorna. Detta har om inte annat märkts i deras motioner, interpellationer och utspel som varit mer fokuserade på till exempel prideflaggor och skyltar vid förlossningen, än förslag som gynnar hela Värmlands befolkning.

Nu får värmlänningarna ett budgetsamarbete där sakfrågorna fått stå i centrum och där ideologin fått ta ett steg åt sidan. Satsningar inom Region Värmlands alla ansvarsområden så som hälso- och sjukvård, kultur, bildning, folkhälsa, regional utveckling och kollektivtrafik. Personligen är jag mest stolt över den tydliga satsningen på framtidens hälso- och sjukvård. Hur nya kontaktvägar med hjälp av digitala verktyg ska utvecklas och hur samverkan med andra aktörer ska stärkas. Men också hur regionen nu allvar tar ett helhetsgrepp om det interna miljöarbetet och blir tydlig part i Värmlands miljöarbete. Även satsningen på post-corona. Där bland annat rehabiliteringen och kökortande åtgärder står i centrum. Det är en budget med sikte på framtiden, med stor framtidstro. En framtid som jag tror ser ljus ut, om vi lyckas bära på framgångarna som kommit med denna pandemi. Styrkan att vi tillsammans kan förändra och skapa vår egen framtid!

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.