Historielösheten firar triumfer

Ledare
PUBLICERAD:
Det var inte Gustav II Adolf som startade 30-åriga kriget, vilket påstods i ett radioprogram, skriver Per Scheutz.
Foto: Björn Larsson Ask/TT
”Lyckliga folk har ingen historia” lyder ett tyskt ordspråk. Vårt land har sedan 1812 varit lyckligt förskonat från krig och de umbäranden det medför.

Men det har samtidigt inneburit att vår historia inte varit prioriterad och vi i stället är fullt upptagna av vår nutid. I dessa tider av pågående digitalisering, framtida insatser för artificiell intelligens, sociala medier och dataspel kan det vara svårt att alltid veta varifrån vi kommer och vår tidigare historia. Risker finns att nu- och framtiden uppslukar all vår energi och vårt intellekt. Enligt historieprofessor Dick Harrison vid Lunds universitet har den svenska okunskapen om vårt eget lands historia vuxit sig allt starkare. Enligt Harrison har det resulterat i att svenskar kan mycket lite om sin egen historia. Många svenskar känner till mer om semesterorter vid Medelhavet än de vet om grannländerna Norge, Danmark och Finland. ”Som universitetslärare så kan jag se att kunskaper som jag lärde mig på mellanstadiet måste jag numera lära ut på universitetet. Historia hör i Sverige hemma i underhållningsbranschen. Det är ingenting som folk tycker är viktigt” enligt Harrison. Men har man inte förståelse för sin historia kan man inte förstå sin samtid.

Ett flagrant bevis på att historia inte anses viktigt var Skolverkets huvudlösa förslag för något år sedan att rensa bort antiken ur kursplanen för högstadiet. Efter kraftfulla reaktioner på detta sanslösa förslag tog Skolverket sedan tillbaka sitt förslag. Antiken utgör ju grundbulten i den västerländska kulturen. Våra samhällen har formats på grekisk-romersk grund genom tankar om demokrati, äganderätt och medborgarskap. Redan idag är bildning eller för den delen allmänbildning inte svenska ungdomars starkaste sida. I kölvattnet på BLM-rörelsen, Black Lives Matter, har röster höjts även i Sverige för att riva statyer över personer med en historia som inte överensstämmer med det nutida samhällets värderingar. Att riva Karl den IX:s staty i Residensparken som grundare av Karlstad vore ett helgerån av megaformat. Frankrikes president Emmanuel Macron har varit tydlig med att inga franska statyer skall rivas. Det franska folket måste känna till sin egen historia. Detsamma borde vara självklart även i vårt land. Ett lika tydligt uttalande som den franske presidentens beträffande vikten av att behålla våra statyer lär vi nog få vänta på av Sveriges nuvarande allmänt otydlige statsminister. Journalisten och tidigare tv4 chefen tillika nuvarande ambassadören för Filipstad Jan Scherman har nyligen presenterat ett alldeles lysande förslag i saken. Vilken tv-kanal vill och vågar göra en tv-serie om statyerna runtom i Sverige? Här finns en storartad möjlighet till folkbildande public service, menar Scherman. Det skulle samtidigt också kunna vara en nyttig historielektion för journalister och medarbetare på Sveriges Radio, som i ett radioprogram påstod att det var Gustav den II:e Adolf som startade trettioåriga kriget. I realiteten hade kriget varit igång i tolv år, när kungen inträdde i detsamma. Historia är viktigt. Om du inte vet varifrån du kommer, kan det bli svårt att veta vart du ska ta vägen i framtiden.