Obegripligt beteende av framtida personalvetare

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Nyligen arrangerades en sittning för 138 personer på Stadshotellet i Karlstad.
Foto: Tommy Andersson
Finsittningar, fester och superier. Under den senaste tiden har vardagens verklighet i coronapandemin blivit allt mer skildrad. Vissa kör på som om det vore "vanlig" vardag igen medan andra kämpar på hårdare än någonsin för att överleva. Tolkningar om rätt och fel har aldrig varit så synliga som nu.

Det som många fruktat är nu sakta med säkert på väg. En andra våg, eller åtminstone en andra uppgång, i coronapandemin. Dödsfallen har ökat i både Sverige och utomlands och smittspridningen har tagit rejäl fart igen. Detta samtidigt som vi, mitt i krisen, ser att fester, sittningar och superiet är igång för fullt igen. Så sent som i fredagens tidning kunde vi läsa om studentföreningen PELIKAN (som organiserar personalvetare) som skulle arrangera en sittning. En förvisso ”sittande finsittning”, men med 138 deltagare.

Enligt föreningens ordförande var det oproblematiskt att ha sittningen, av orsaken att de faktiskt skulle sitta ner och de hade tillsammans med Stadshotellet, tagit fram en plan för hur de skulle agera om någon blev sjuk på festen. Problemet är dock att det hela inte är ”oproblematiskt”, utan snarare just problematiskt! Att i en brinnande pandemi organisera en fullskalig fyllefest är obegripligt. Sedan brukar man säga att förnuftet försvinner i samma takt som alkoholen ökar i blodet, så en kan undra hur de skulle få alla 138 personer att sitta ner en hel kväll.

Enligt mig är en av orsakerna till att festen genomförts en tydlig generationsfråga. I min generation, 90-talisterna, är idéer om "mig och mina rättigheter" viktiga. Rätten att själv få tolka in Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, rätten att få avsluta sin nollning med en finsittning, rätten att själv få avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Det intressanta och tragiska i detta är att statistiken tydligt visar att vår tolkning av ”rätt” i denna pandemi är fel. Vi 90-talister sticker ut i statistiken bland antal smittade tillsammans med 70- och 80-talisterna.

Fine att gruppen studenter som deltog på sittningen kanske i ett första läge enbart smittade varandra. Det intressanta är snarare hur en eventuell smitta smittar i ett nästa läge. Säg att smittan sprider sig utanför den stora kretsen som var på sittningen och exempelvis sprider sig till riskgrupper eller äldre. Farligt, med risk för dödlig utgång. Att förstå detta konsekvenstänk borde rimligtvis vara stort bland blivande personalvetare och de borde själva ha förstått att det enda rätt i detta läge vore att inte ha sittningen. Likadant kan man tycka att Stadshotellet borde ha tänkt.

Summa summarum tycker jag att de lokala myndigheterna borde få mandatet att stoppa arrangemang och event, offentliga som privata där det finns en uppenbar risk för smittspridning. Studentföreningar, organisationer, företag och andra som vill arrangera ett arrangemang måste ha en tydlig riskmedvetenhet och förstå att deras agerande kan få för konsekvenser i det stora hela. Om detta skulle fallera behöver någon extern part, exempelvis regionens smittskydd, ha rätten att ställa in arrangemang där människors säkerhet inte kan tillgodoses.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.