Ett Värmland för alla

Ledare
PUBLICERAD:
Motiveringen att avfärda regnbågsflaggan för att den är ”politisk” blir i det ljuset en attack på grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, en attack mot minoriteter i allmänhet och hbtq-personer i synnerhet, skriver Niklas Lehresjön.
Foto: Stian Lysberg, Solum
Regnbågsflaggan har kommit att bli en samlande symbol för alla människors fri- och rättigheter. Gilbert Baker skapade flaggan som en symbol för hbt-rörelsen 1978 i sökandet efter en symbol för att spegla mångfalden i rörelsen.

Med tiden har flaggan utvecklats till en symbol för respekt, fred, synliggörande, tolerans och öppenhet. Den har kommit att bli en symbol till stöd för människor som får sin frihet begränsad till följd av skavande irrationella konventioner och normer skapade ur intolerans, okunskap och rädsla.

I ljus av ovanstående är det beklämmande att ett politiskt parti, SD, avfärdar regnbågsflaggan för att den är ”politisk”. För om regnbågsflaggan är politisk, som de hävdar, då blir också kritiken mot regnbågsflaggan en kritik mot de värderingar den står för. I Region Värmland finns en bred majoritet för ett balanserat förslag till riktlinjer vid flaggning. Både med vår svenska flagga, nationella minoriteters flaggor och så då regnbågsflaggan en dag om året, 17 maj, internationella hbtq-dagen. Regnbågsflaggan sticker i ögonen på SD. Liknande kritik har riktats från partiet i många kommuner och regioner och i vissa fall har även andra partier hakat på i sin jakt på makt. Så skedde lyckligtvis inte i Region Värmland.

Är då regnbågsflaggan politisk? Klart är att den står för grundläggande fri- och rättigheter, mångfald, tolerans och synliggörande. Värderingar kan utsättas för politisk prövning, och flaggan står för värderingar. Med det skrivet blir det notoriska motståndet mot regnbågsflaggan endast befogat för de som samtidigt har en politisk agenda där dessa värderingar skall osynliggöras och bekämpas. Och det är precis vad som händer i länder där nationalistiska partier med eller utan hjälp kommit till makten. Polen och Ungern har rasat i demokratiindex det senaste decenniet. Ländernas angrepp på fria medier, osynliggörande av minoriteter och politisering av rättsväsende är förskräckande exempel. Priset är outsägligt högt för dessa mörka krafters framfart.

Motiveringen att avfärda regnbågsflaggan för att den är ”politisk” blir i det ljuset en attack på grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, en attack mot minoriteter i allmänhet och hbtq-personer i synnerhet. Attackerna mot regnbågsflaggan är ännu ett exempel i raden på varför partiet är ett direkt hot emot demokratin och varför Sverigedemokraternas partinamn måste ses som falsk varudeklaration.

Alla människors lika värde, skydd av minoriteter och upprätthållande av mänskliga fri- och rättigheter är förutsättningar för varje demokratis existens. När de värdena är hotade, då måste vi sluta oss samman och lägga andra konflikter åt sidan. I ljuset återfinns regnbågens alla färger. När ljuset försvinner finns bara svarta flaggor kvar. Svarta flaggor har vi sett vaja i Europa förut. De svarta flaggornas konsekvens såg vi i mitten av 1900-talet. Släck inte ljuset, låt inte dessa mörka krafter få chansen till politiskt inflytande en gång till!