Flygplatsens död på sitt samvete

Ledare
PUBLICERAD:
KSD airport är en regional flygplats som kämpar och detta samtidigt som det statliga Swedavia, som bland annat äger Arlanda, drar in mångmiljonvinster årligen, skriver Sara Gunnarsson.
Foto: Håkan Strandman
Karlstad Airport – älskad av vissa och hatad av andra. Värmlands största och mest utsatta flygplats, som snart kan få ett rejält lyft. Detta om bara politikerna i Region Värmland kan bestämma sig.

Idag är Karlstad Airport en flygplats som är helägd av Karlstads kommun. Det är en av Sveriges tio regionala flygplatser som staten varken har ansvar för eller bidrar till ekonomiskt. Det är en regional flygplats som kämpar och detta samtidigt som det statliga Swedavia, som bland annat äger Arlanda, drar in mångmiljonvinster årligen.

För att lösa den ekonomiska situationen har politiker och tjänstepersoner både i Karlstad kommun och Region Värmland äntligen börjat prata om ett strukturellt samarbete. Där Region Värmland inte bara pytsar in lite regionalt ekonomiskt stöd i flygplatsen, utan också tar ansvar för helheten. Region Värmland skulle i detta upplägg bli delägare i flygplatsen och betala in maximalt 20 miljoner konor om året i bolaget.

Den som är intresserad av det politiska spelet förstår nog direkt att i denna fråga är det inte verkligheten som står i fokus, utan symbolpolitik och principer. Vissa partier försöker helt enkelt ta enkla och billiga poänger. Vänsterpartiet skanderar exempelvis om vikten av att prioritera pengar till andra delar i regionen. Detta utan den minsta förståelsen för Karlstad Airports betydelse för den regionala utvecklingen och för värmlänningarnas trygghet i olika situationer.

Miljöpartiet i regionen menar att det är av ideologiskt vikt de måste säga nej till att bli delägare i Karlstad Airport, då de av princip är mot att skattemedel bekostar en flygplats. Man kan ju då fråga sig om de tycker det är lika rimligt att vi med skattemedel och statliga inkomster bekostar vägbanor där diesel- och bensinbilar kör, liksom räls där gamla dieseltåg åker. Man kan även undra om Miljöpartiet och vänstern i deras ställningstagande reflekterar över att på just Karlstad Airport finns regionens ambulanshelikopter, brandflyget och de flygplan som fraktar MBS:s lagervaror när katastrofer sker ute i världen. Är deras principiella nej viktigare, än att se på helheten?

Sen har vi krispartiet Socialdemokraterna – som man upplever just nu letar politiska konflikter i det mesta i regionen. I allt från digitala möten till småyrkanden som inte förändrar ärenden i sak. Ett parti som hellre lägger egna yrkanden, än att förstå vikten av förhandling och förankring. Ett parti där man upplever att den politiska konflikten är så pass viktig att man hellre riskerar hela flygplatsens framtid, än att finns koncensus.

Det finns dock partier som tar ansvar och förstår att en färdigförhandlad avsiktsförklaring är det enda vettiga. Där men litar på tjänstepersonernas kompetens och fingertoppskänsla. Det är nämligen dags att göra Karlstad Airport till hela Värmlands flygplats och se det som en samhällsviktig infrastruktur, likt annan infrastruktur. Flygplatsen är både viktig för näringslivets utveckling och för alla värmlänningars trygghet. Det är inget vi längre kan bortse ifrån och det är därför det är dags att regionen tar ett kliv framåt och ta gemensamt ansvar med Karlstad.

I december Region Värmland besluta om ett eventuellt delägande i Karlstad Airport. Jag hoppas och tror till dess, att framförallt Socialdemokraterna släppt sitt politiska spel och fattar ett vettigt beslut som inte kommer äventyra flygplatsen framtid. Om de inte ändrar sig, få de ha flygplatsen eventuella död på sitt samvete för allt framtid.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.