Kina är pandemiernas urmoder

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Per Scheutz är övertygad om att det kommer fler pandemier eller andra kristillstånd, och ger några förslag till förändringar.
Foto: Markus Scholz
Asiaten, Hongkonginfluensan, fågelinfluensan, SARS-viruset och nu coronaviruset; alla har de sitt ursprung från olika delar av Kina och enkannerligen från suspekta och osunda djurmarknader med undermåliga hygienförhållanden och där man köper, säljer och slaktar bland annat vilda djur.

Mer än 70 procent av de nya smittsamma sjukdomar som uppstår bland människor kommer ursprungligen från vilda djur. Det gäller exempelvis de två senaste pandemiska sjukdomarna svininfluensan och nu covid-19. En vanlig spridningsväg för smittämnen från djur är jakt och handel med vilda djur för konsumtion. Berörda länder måste satsa brett för att hejda förödande framtida pandemier menar sex forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Man tycker att en diktatur och polisstat som Kina med sina ansiktsigenkänningssystem och jättelika DNA-baser borde ha muskler att stänga ner och förbjuda dessa suspekta och osunda djurmarknader, som alstrar smittämnen och virus som i sin tur resulterar i pandemier. Vietnam har redan stängt ner sina djurmarknader.

Inför nästa pandemi eller annan form av internationellt eller nationellt kristillstånd som kommer att inträffa i framtiden lika säkert som ett brev på den gamla posten före Postnord följer här några handfasta förslag till nödvändiga förändringar:

För det första: låt oss se till att vi får en regering som kan regera och en statsminister som är en statsminister.

För det andra: reformera hela åldringsvården till att bli en åldringsvård som är humanorienterad och som sätter brukaren i centrum och tar modern teknik till hjälp. Det kommer att förutsätta rejäla resurstillskott.

För det tredje: förstatliga sjukhusen och låt kommunerna ta hand om primärvården med samordning och stöd av en fungerande socialstyrelse. Staten och kommunerna kan som huvudmän rimligen inte vara sämre utövare av sjukvård och arbetsgivare än regionerna, som kan ta ansvar för regionala kommunikationer med 80 procent färre politiker och tjänstemän.

För det fjärde: förbered en framtida nödvändig och genomgripande reform för kommunsammanläggning på motsvarande sätt som skett och sker i såväl Norge och Danmark som Finland. Värmlands sexton kommuner skulle mycket väl kunna bli fyra med en storkommun i varje väderstreck.

För det femte: bygg upp och organisera centralt administrerade beredskapslager med förnödenheter anpassade för att kunna möta nationella kristillstånd i form av exempelvis pandemier.

För det sjätte: låt företagen få bättre förutsättningar att stå för den omstart som krävs efter coronakrisen.

För det sjunde: återupprätta ett fungerande totalförsvar och låt det få de ekonomiska resurser som krävs.

För det åttonde: slutligen inrätta en krisberedskapsmyndighet värd namnet med en ledning värd namnet och med mandat att kunna leda och samordna övriga berörda myndigheters insatser.

Sjukvård, åldringsvård och krisberedskap har hittills varit utformade för tillstånd med vackert väder, medvind och nerförsbacke. Nu är det verkligen hög tid att bygga upp och utveckla en krisberedskap beredd att kunna möta motsatsen. Förhoppningen är att den nu inrättade coronakommissionen ska kunna komma med skarpa förslag till förbättringar, som definitivt inte får resultera i dokument, som kommer att värma någon hylla. Svenska folket förväntar sig nu inte bara läpparnas bekännelse utan verklig verkstad.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.