Att bli gammal är ingen sjukdom

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
"Hanterandet av pandemin på våra äldreboenden och vårdhem kan inte annat än betraktas som en enorm skandal", skriver Per Scheutz.
Foto: Andreas Hillergren/TT
Är det farligt att bli gammal i vårt land idag? Under coronapandemins härjningar har man all anledning att ställa sig frågan och den är till vissa delar helt befogad. Hanterandet av pandemin på våra äldreboenden och vårdhem kan inte annat än betraktas som en enorm skandal.

Men det är också ett tydligt bevis på hur vi ser på åldrande och äldre människors villkor i vårt samhälle idag. När en läkare som inte träffat en covid-19 patient på ett äldreboende ger personalen rådet att ge patienten morfin och därmed palliativ vård i stället för dropp, som senare genom anhörigs envisa påstötningar ger till resultat att åldringen tillfrisknar, är det inte annat än ett exempel på aktiv dödshjälp eller en modern form av ättestupa. Aktiv dödshjälp vill nu flera politiker utreda inför framtiden men under den nu aktuella pandemin får man intrycket av att den redan är satt i system. Det finns många fler exempel på äldre som nekats intensivvård och/eller syrgas på sjukhus och äldreboenden, men räddats till livet tack vare nära anhörigas envisa kamp. Det hela är helt enkelt skrämmande. Under pandemin har hittills minst tusen covid-19 smittade personer dött på äldreboenden utan någon närstående närvarande. Det visar siffror från Svenska palliativregistret enligt Sveriges Radio. Enligt en granskning IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gjort står 40 kommuner för 70 procent av dödsfallen på våra äldreboenden.

Regeringens hantering av coronakrisen är verkligen inget mästerverk i krishantering. Enligt vår S-märkta socialminister Lena Hallengren var vår beredskap god när pandemin började anta formen av en landsomfattande kris. Beredskapen visade sig i själva verket vara urusel. Coronapandemin har i alla fall haft det goda med sig att det avslöjat alla brister, former av underlåtenhet och tillkortakommanden i vår hantering och behandling av våra äldre i samhället idag. I inget annat land i världen med undantag för Estland har man en sådan syn på äldre i samhället som i vårt land. I Sverige idag är man att betraktas som ett skämt efter fyllda fyrtio jämnt, för att citera Hasse Alfredsson. I Sverige idag odlar vi en ungdomskult, som det är omöjligt att hitta en motsvarighet till någon annanstans i världen. Det är verkligen hög tid att omvärdera vår syn på och behandling av äldre i samhället. Och inte minst är det synnerligen angeläget att satsa resurser på såväl boenden som personal inom äldreomsorgen. Många såväl kommunala som privata vårdhem och äldreboenden har haft stora problem med smittspridning till följd av brist på skyddsmaterial och bristande rutiner för personalen, som exempelvis Kronogården i Karlstad är ett bevis på. Tre tidigare statliga utredningar har pekat på och lyft fram bristerna i äldreomsorgen men ingenting har hänt. Nu kommer den nyinrättade coronakommissionen att närmare analysera och kartlägga bristerna och förhoppningsvis visa på nödvändigheten av insatser, resurser och åtgärder för att åstadkomma en bättre utveckling. Låt äldrefrågorna bli ett viktigt inslag i valrörelsen 2022. Vi liberaler är angelägna att så blir fallet och har redan lämnat goda förslag till förbättringar.

I inget annat land i världen med undantag för Estland har man en sådan syn på äldre i samhället som i vårt land, skriver Per Scheutz.