Den digitala baksidan av coronan

Åsikter
PUBLICERAD:
Vad händer med Karlstads centrumkärna om allt blir ännu mer digitaliserat? undrar ledarskribenten.
Foto: Annica Buvik
Våren 2020 och dess utbrott av covid-19 kommer att gå till historien som en tid som förändrade världen. En tid där sociala distanseringen var viktig för människors överlevnad, men som sedermera blev permanent för många arbetare. Digitaliseringens framsteg under covid-19 kommer att antecknas i våra historieböcker – och det med inte bara med positiva ordalag.

För de allra flesta har covid-19 blivit ett digital ”språngbräda”. I åratals har vi hört forskare, politiker och företagare som pratat om att vi måste satsa på digitalisering och att fler behöver bli digitala. Så i ett språng tog coronan tag i digitaliseringens springkäpp och plötslig hände det. Om de så hände på Office 365 eller G Suite, så hände det. Denna digitala tröghet löstes med ett ursinnigt virus som tog världen med storm. En digitalisering där plats och rum inte längre var beroende av ett kontor, utan kunde ske i hemmakontorets vrå.

Att många företag har haft det tufft under våren går att direkt koppla till coronan och dess behov av att distansera människor. Många företag beslutade tidigt eller på inrådan från Folkhälsomyndigheten att skicka hem sina anställda för att arbeta hemmavid. Många av de företag som var beroende av att träffa kunder till och från arbetet drabbades då mycket hårt av att deras kunder försvann. Jag tänker exempelvis på våra restauranger där antal lunchgäster snabbt gick ner till en ohållbar nivå eller de många småföretag som tappade sin största kundkrets. Helt enkelt en kedjereaktion som drabbade många svårt.

Tidigare i veckan rapporterade bland annat New York Times att många företag har börjat fundera över att säga upp sina dyra kontorslokaler till förmån att gå över till det digitala. Flera företag, bland annat Twitter, har redan tagit detta beslut. Liknande planer hörs lokalt från företag i Sverige och vår kommun Karlstad. Idéer om att tid och plats inte längre är avgörande för företagets överlevnad.

Att coronan fått igång digitaliseringen hyllades från en början, men inte alls lika mycket nu. Om vi tänker lokalt så har vi en kommun med en stadskärna, som redan innan coronan, kämpade för att vara attraktiv och locka kunder. Vad händer med vår stad om allt fler blir hemma, snarare än som tidigare på ett kontor centralt? Förutom frågan om hur vår stadskärna kommer att utvecklas, kan en ju också fundera över de ekonomiska konsekvenserna i det stora hela. Vart ska restaurangbiträdena, servicearbetarna eller expediten ta vägen om deras arbeten försvinner? Kommer spontanköpen fysiskt att ersättas med digitala?

Att coronan sammanföll med vår tids största digitala förskjutning tror jag tyvärr kommer ställa till det i framtiden. Många kommer bli arbetslösa både på grund av viruset och digitaliseringen. Det är dock svårt att veta exakt vad vi kan göra åt det, speciellt när viruset än sprider sig bland allmänheten. Prio måste såklart vara att rädda människors liv, men vi får inte glömma det många andra konsekvenserna av viruset och hur det utvecklat vårt samhälle. Även det kommer bli kostsamt i framtiden.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.