Ännu inget genombrott i migrationsfrågan

Ledare
PUBLICERAD:
Det är den universella rätten till liv som allt i grunden handlar om. Migration är en naturlig rörelse utifrån denna längtan, skriver Johan Chytraeus.
Foto: Marcus Ericsson/TT
Förhandlingar. Trots att så mycket i närtid handlat om coronakrisen och dess ekonomiska följder så har svensk inrikespolitik de senaste åren präglats av en helt annan fråga, nämligen migrationen.

Få andra politiska områden har haft sådan sprängkraft i debatten och även på sidofrågor som rör lag och ordning eller välfärden. Migrationen är samtidigt en fråga som ritat om det politiska landskapet. Debatten har framgångsrikt gött enfrågepartiet Sverigedemokraterna; ett parti som ju inte driver särskilt mycket annat med intresse än just invandringsfrågan och som bidrog till det regeringsbildningskaos vi såg efter valet.

Framtiden må vara ett oskrivet blad men det mesta talar för att migrationen återkommer som en stor fråga inför valet 2022. Delar av världen står fortsatt i brand. Krig och konflikter tar inte paus. Människor kommer att fortsätta behöva fly av sociala och ekonomiska skäl.

Några av skäl som formellt berättigar asyl, andra inte. Några av dem kommer fram, andra drunknar i sjunkande båtar på Medelhavet eller ser sin färd tillintetgjord av andra skäl. Det är den universella rätten till liv som allt i grunden handlar om. Migration är en naturlig rörelse utifrån denna längtan.

Just nu pågår det intensiva förhandlingar i riksdagen om en ny migrationsöverenskommelse. Sverige behöver en blocköverskridande migrationspolitik som håller över tid och som har ett brett stöd i riksdagen. Valet 2022 skulle samtidigt få en fridfullare framtoning om partierna redan nu lyckas desarmera några av de mest explosiva kablarna i migrationsfrågan. Men man står mycket långt ifrån varandra.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill ha den tuffaste politiken. MP och Vänsterpartiet vill ha den mest humana. Socialdemokraterna vill i första hand se en överenskommelse som har brett stöd och står därför inför en utmaning i att finna en kompromiss som gör både miljöpartister och moderater nöjda. Centerpartiet och Liberalerna spelar på bägge planhalvorna och vill gärna ha en överenskommelse som både S och M stöder. Förhandlingarna pågår för fullt i sommar men inget genombrott står inför dörren.

Trots det angelägna ämnet är den allmänna debatten inte särskilt påtaglig i skuggan av den intensiva pandemirapporteringen. En del av migrationskommitténs frågor är dock brännheta. Ska det bli svårare för asylsökande att återförenas med sina familjer i Sverige? Ska personer som fått avslag tvingas bära fotboja i väntan på avvisning? Ska riksdagen sätta asylrätten ur spel och varje år bestämma ett riktmärke för mottagandet, det vill säga ett volymmål?

De flesta i landet torde vara överens om att Sverige ska ha en reglerad invandring och ett ordnat mottagande. Det utesluter inte att Sverige också hedrar FN-stadgan och skyldigheten att ge asyl till de som flytt från krig och förtryck och särskilt till den ytterst lilla andel skyddsbehövande som hamnar här i norra Europas utkant. En mer humanistisk approach klingar bäst med den svenska självbilden om vilka vi vill vara på den internationella arenan och mot varandra i ett öppet, tolerant samhälle.