Marknadsekonomin levererar

Ledare
PUBLICERAD:
Restauranger har snabbt ställt om rutiner och kompletterat med service inom "take away", skriver Niklas Lehresjön.
Foto: CHRISTINE OLSSON / TT
Globalisering

Den europeiska marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital är jämte frihandelsavtal med större delen av världen förutsättningar för det välstånd och det sätt att leva på som vi vant oss vid. I pandemins spår har den grunden ryckts undan, när den fria rörligheten starkt begränsats. Kunskaper från nu månader av stängda gränser och medföljande regleringar blir viktiga inför framtiden. Nu, om någonsin, bör värdet av öppna gränser och en global ekonomi vara tydligt för alla. Det är uppenbart att nationalstater var för sig är alltför små. Globalisering och frihandel är själva grunden för den enorma välståndsökning vi upplevt under de senaste decennierna, så må vi göra allt vi kan för att åter få åtnjuta frukterna av en öppen värld.

Vid stora omvälvningar och förändringar, då prövas samhällsstrukturer hårt. Men det är också i förändring som entreprenörsanda och lösningsfokus blir som allra viktigast och mest framträdande. I det närmaste kollapsade marknader till följd av stängda gränser och regleringar, har tvingat hela branscher på knä och ropen på hjälp mot undergång är starka och många.

Marknadsekonomins starkaste sida har detta till trots visat sig än en gång. Vi har sett snabba omställningar i produktionen hos många företag, för att tillgodose den inhemska marknaden med produkter som saknats till följd av de stängda gränserna. Också inom tjänstesektorn har innovationskraften varit betydande – i stort och smått. I kampen för att överleva har hårt drabbade företag som hotell erbjudit tjänster som dagrum för distansarbete och allehanda paket för att locka med "hemester", restauranger har snabbt ställt om rutiner och kompletterat med service inom "take away". Inte sällan med samarbetspartners för just distributionen, en marknad som snabbt expanderat. Marknaden för digitala tjänster har utvecklats extremt snabbt - för att inte säga explosionsartat - när behov av distansmöten, distansarbete, fjärrundervisning blivit akuta och nödvändiga. Produkter som även tidigare funnits att tillgå, men som nu krävs för att upprätthålla basal kommunikation i både arbete och vardag.

Låt oss när denna pandemi upphört inte glömma vilka sår de stängda gränserna åsamkat och den fattigdom som följer av isolationism. Minns att den här gången var det vår omvärld som stängde gränserna för oss och som med ambition om virusbekämpning tog till verktyg som måhända upplevdes som nödvändiga, men som samtidigt gjorde oss alla fattigare på mycket kort tid, till följd av en snabbt fallande världsekonomi. Men låt oss också minnas marknadsekonomins stora styrka; Att vara snabbfotad och ha en extrem följsamhet och anpassningsbarhet. Mindre men fler företag inom branscher med fungerande konkurrens gör vårt samhälle mindre sårbart och skapar goda förutsättningar att klara kriser. Men att klara sig räcker inte på sikt. På sikt måste åter företagsamheten få spira, gränserna öppna och marknaderna växa. Det skapar välstånd.