Coronaviruset slår urskillningslöst

Ledare
PUBLICERAD:
Fältsjukhusen, som var betydligt fler för 30 år sedan, hade behövts i dag, anser Per Scheutz.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Smitta. Sverige befinner sig just nu i ett medicinskt och ekonomiskt undantagstillstånd. Läget är mycket allvarligt och nationen har inte sett någon motsvarighet under efterkrigstiden.

Samtidigt som coronasmittan sprider sig i samhället har virusutbrottet fått stora konsekvenser för såväl världsekonomin som den inhemska ekonomin. Företag inom de flesta branscher börjar gå på knäna inte minst inom transportsektorn och besöksnäringen. Kultursektorn och mediebranschen är också mycket illa ute. Affärer, hotell, restauranger och småföretagare riskerar att få slå igen eller gå i konkurs.

Nu måste vi alla hjälpas åt. Nu är prövningarnas tid inne och sanningens ögonblick för civilsamhället. Nu är det inte heller tid för politiskt käbbel. Nu får vi pausa partipolitiken och samlas gemensamt under fanorna. En eloge till landets finansminister som under lång tid, trots tidigare kritik betalat av på statsskulden så att vi nu har resurser att sätta in. 300 miljarder i ett första beslut med möjlighet till korttidspermittering och att staten tar över företagens sjuklöneansvar samt anstånd med betalning av vissa skatter. Samtidigt lånar Riksbanken ut 500 miljarder räntefritt till bankerna för att kunna bistå företagen med lån. Jättebra, men det räcker inte på långa vägar.

Nu har ytterligare miljarder kommit fram till företagen, kultursektorn och idrotten men ännu mer kommer att behövas. Vi kommer sannolikt ändå att få en mycket stor arbetslöshet. Många har idag heller ingen a-kassa, vilket kommer att resultera i kraftigt ökande kostnader för kommunerna i försörjningsstöd.

Idag arbetar personalen inom vården för högtryck med att ta hand om det ökande antalet smittade i coronaviruset. Vårdpersonalen är idag som alltid samhällets verkliga hjältar. Den här pandemin kommer att ändra krisberedskapens grundbultar. Det är verkligen hög tid att nationen omprövar sin inställning till katastroftillstånd. För 30 år sedan hade Sverige världens bäst utbyggda och organiserade militära sjukvård med 50 mobila fältsjukhus och 10 000 vårdplatser med bland annat 600 respiratorer. De hade verkligen behövts idag men genom riksdagens försvarsbeslut i slutet av 1990-talet rustades både det militära och civila försvaret ner. Hela 93 procent av armens förband avvecklades – inklusive fältsjukhusen.

Nu är det verkligen hög tid att tänka om. Inte minst i dessa tider när Putin genom den ryska författningsdomstolens beslut kan fortsätta att vara Rysslands president fram till 83 års ålder. Dessutom har vi ett alltmer aggressivt Kina. Om vi ser tillbaka på tidigare pandemier som asiaten, Hongkonginfluensan, svininfluensan, sarsviruset och nu coronaviruset har de alla haft sitt ursprung i Asien och enkannerligen i Kina. En studie visar att den nu aktuella smittspridningen i världen hade minskat med 95 procent om Kina agerat tidigare och inte börjat med att försöka mörka ursprunget med uppenbar nonchalans inför bristande livsmedelssäkerhet och mycket dålig djurstandard på bland annat suspekta djurmarknader. Men det är väl kanske inte så märkligt i dagens kinesiska diktatur där man äter hundar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.