Krogöppet längre utan alkohol?

Ledare
PUBLICERAD:
Niklas Lehresjön är kritisk till att tiden för alkoholutskänkning förlängs från klockan 01 till 03 på natten.
Foto: Sanna Emanuelsson
Historiskt vet vi att varje gång tillgänglighet på alkohol ökar, då ökar mängden våldsbrott.

Brottsförebyggande rådet, Brå, och Nationella trygghetsundersökningar har vid upprepade tillfällen bekräftat det samband som finns mellan alkoholkonsumtion och brott, särskilt misshandel, den brottstyp som har starkast samvariation med alkohol. Vill vi öka tryggheten på gator och torg, minska våldsbrottslighet och som bonus förbättra folkhälsan, då finns det sannolikt inget effektivare sätt än att fortsatt begränsa alkoholkonsumtion.

Här skulle någon kunna hävda att individen själv ska få välja, det är ändå individens egen kropp. Sant, men alkoholen drabbar så många fler och dess samhällskostnader är gigantiska. De som gör ett val bör väl också stå för konsekvenserna? Paradoxalt nog är alkohol en drog som trubbar av den möjligheten, individens möjlighet att göra rationella val sjunker i takt med alkoholintaget. Som lägst är förmågan i slutet av ”krogkvällen”. Individens frihet att raggla runt på gator och torg, blir också omgivningens ofrihet i form av otrygghet, våldsbrottslighet, kostnader för ordningsmakt, nedskräpning och störning. Kostnaderna tas också ofrivilligt från mina och dina skattepengar. Det finns därför goda frihetsskäl att fortsatt bibehålla och utöka restriktioner runt droger i allmänhet och alkohol – som det vanligast förekommande berusningsmedlet – i synnerhet. De individer vars frihet inskränks av stök och våld och som drabbas av otrygghet till följd av medmänniskors alkoholkonsumtion måste värnas framför rätten att få supa och raggla hem senare från krogen!

I tidningar och sociala medier har rubriker basunerat ut att krogarna i sommar föreslås ha öppet längre. Läser man vidare är det dock inte vad det handlar om. Det handlar om hur länge de ska få servera alkohol. Har någon krog nekats generösare öppettider om de avstår från att servera alkohol? Sannolikt inte! I dag är gränsen för alkoholutskänkning i Karlstad 01.00. Det betyder att krogarna idag stänger ytterligare någon timme senare och att det börjar lugna sig framåt 03.00 på gator och torg. Ett av argumenten för att servera alkohol än senare är att det blir ”lugnare om inte alla går hem samtidigt” men är de andra konsekvenserna utredda? Kostnader för ordningsmakt, räddningstjänst, kollektivtrafik och inte minst kriminalitet och folkhälsoeffekter bör noga analyseras innan man tillåter senare alkoholutskänkning. Det är en frihetsfråga, en respekt för våra skattepengar, respekt för boende i centrum och framför allt en respekt för alla de som faller offer både direkt och indirekt för alkoholens skadeverkningar.

Låt gärna krogarna ha öppet längre nattetid om de vill, men förläng inte tiden för alkoholutskänkning. Om man efter sådan förlängning i nästa stund dessutom ropar på fler poliser, mer pengar till rättsväsende och andra åtgärder för trygghet, då blir det snudd på hyckleri. Låt oss stå upp för folkhälsa, trygghet och frihet istället för kortsiktighet och populism!

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.