Se upp med det nya Kina

Ledare
PUBLICERAD:
Xi Jinping under kommunistpartiets kongress i oktober. Hans tankar om socialism är nu inskrivna i landets grundlagar.
Foto: Mark Schiefelbein
År 2017 hände något historiskt i Kina: ledaren XI Jinping skrevs in i grundlagen, något som inte hänt sedan Mao Zedong.

Därmed kommer han att kunna styra landet i decennier och påverka hela västvärlden med sitt sätt att tänka och agera. Xi Jinping har världsövergripande planer för framtiden. Med nya gigantiska handelsleder, som ska bli nutida varianter av de medeltida sidenvägar som band samman östra Asien med Europa, siktar Kina på att knyta ihop sig med världsekonomin. Men syftet är inte enbart kommersiellt utan ett led i Kinas försök att stärka sin globala maktställning. Kina har nu på allvar utmanat USA om världsherravälde och kommer sannolikt om ett antal år att ha en större ekonomi än USA. Xi Jinping har snart lika stort inflytande över vår vardag i Sverige som Donald Trump.

Över 60 000 svenska arbetstillfällen är direkt eller indirekt beroende av kinesiska företag. Sverige fortsätter att vara ett attraktivt land för kinesiskt kapital enligt en ny rapport. Under första halvåret 2019 gjordes investeringar för cirka tio miljarder kronor. Men det gäller att se upp. I Tyskland har man på senare år minskat kinesiska investeringar i det tyska samhället med 80 procent och efterhand blivit mer försiktiga med kinesiska företags agerande på den tyska marknaden. Samtidigt är Grekland, Ungern, Italien och Portugal exempel på länder som ingått avtal med Kina om stora investeringar i infrastruktur som hamnar, järnvägar et cetera. Kina är vidare Afrikas största handelspartner och dess största långivare.

Kina företer i dag alla på marknaden förekommande kännetecken som utmärker en renodlad diktatur. Finansmannen George Soros varnade under Världsekonomiskt forum i Davos i januari 2019 för Kina som ”den farligaste fienden” mot det öppna och fria samhället.

Sverige har nu bättre sent än aldrig en Kinastrategi. ”Sverige befinner sig tydligt i den kinesiska intressesfären”. Det slog Säkerhetspolisen fast i sin årsbok för 2018. Säpo har sett exempel på industri- och flyktingspionage, cyberangrepp och uppköp av företag som kan användas både för civila och militära syften. Regeringens nya Kinastrategi slår fast att regeringen alltid ska utgå ifrån svenska intressen och värderingar i samröret med Kina och att man är öppen för att lagstifta för att försvara dessa, det vill säga möjlighet att stoppa utländska investeringar i strategiskt viktig infrastruktur som 5G-nät.

Idag den 2 januari 2020 är det 1 537 dagar som den svenske medborgaren och förläggaren Gui Minhai suttit fast i Kina utan rättegång. Kina är ingen rättsstat. Kommunistpartiet styr domstolarna och tortyr är trots förbud en utbredd förhörsmetod. Ingenting tyder på att situationen kommer att förbättras. Den politiska ledningen har sagt rakt ut att demokrati är oförenligt med kinesisk civilisation. Det hedrar Svenska Pen att man ger Gui Minhai Tucholskypriset och det hedrar den svenska regeringen att man inte viker ner sig för kinesiska hot. Med Kinas ambassadör i Sverige Gui Congyous uttalade hot mot den svenska regeringen har den kinesiska diktaturen verkligen visat sitt rätta och sanna ansikte. Kinesiska hot mot utländska regeringar, företag och enskilda individer har blivit allt vanligare och alltmer oförblommerade. Otaliga exempel visar att det inte rör sig om tomma hot.

Släpp för allt smör i Småland inte in kinesiska Huawei i det svenska 5G-nätet. Säpo har varnat för detta och det spelar ingen roll hur många skriftliga garantier som ges för att försäkra om Huaweis fristående ställning gentemot den kinesiska staten. Misstankarna kommer alltid att finnas där.

Den demokratiska västvärlden mår bäst av att ständigt ifrågasätta, närmare skärskåda och vid behov misstänkliggöra den kinesiska diktaturens förehavanden såväl idag som i framtiden.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.