Våga sätt människoliv först

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Sverige har idag den näst högsta narkotikadödligheten i Europa och detta samtidigt som vi har bland de hårdaste lagarna, skriver Sara Gunnarsson.
Foto: Mark Humphrey
Socialliberalismens grund är att det offentliga både ska finns nära och ställa upp när människor behöver hjälp.

Som när en person är skadad, blir sjuk, behöver hjälp för sin funktionsvariation eller att hantera sitt missbruk. Socialliberalismens kärna går ut på att stödja och det utan att moralisera över de bekymmer individen tros ha.

Likt min ledarskribentkollega Niklas Lehresjön var även jag på Liberalernas landsmöte i Västerås. Många av de beslut som togs både gladde mig och gjorde mig mycket över mitt parti. Till skillnad från min kollega Niklas Lehresjön röstade jag, tillsammans med en majoritet av landsmötet ombud för att besvara en motion om fixrum (injektionsrum). Ett beslut som inte syftar till att alla liberala hälso- och sjukvårdspolitiker per automatik ska driva frågan om fixrum regionalt, utan snarare att partiet tillåter att enskilda regioner testar detsamma.

Att frågan splittrade landsmötet förvånar nog knappast någon. I många år har både ungdomsförbundet och enskilda liberaler försökt vända bilden av drog- och missbrukspolitiken från att handla om något mörkt och hemskt, till något annat. Att frågan om missbruk just ska ses som ett missbruk, en sjukdom och inget annat än så.

Sverige har idag den näst högsta narkotikadödligheten i Europa och detta samtidigt som vi har bland de hårdaste lagarna. Det krävs därför inte en Einstein för att förstå att den svenska drog- och missbrukspolitiken har misslyckats. Dödligheten och utsattheten för den missbrukande individen är som högst när injektionen tas och i just den stunden är samhällets stöd som längst bort. Ja, hur kan en person som gör något som i lagens mening är olagligt, få hjälp i den stund, den som mest behöver det?

Fixrummet (injektionsrum) syftar till att vården ska finns där när personen är som svagast. I bland annat Danmark har fixrum blivit en del av hälso- och sjukvården och detta har redan nu gett goda resultat. Dödligheten har minskat och fler har fått hjälp att ta sig ur sitt missbruk. Min kollega Niklas Lehresjön skrev i sin ledare förra veckan att:

”Intentionen att minska antalet dödsfall är god, men konsekvensen av fixrum oacceptabel. Fixrum vore att aktivt tala om för några av samhällets mest utsatta individer, de injicerande missbrukarna, att samhället gett upp hoppet om dem. Att det enda vi kan erbjuda är att underlätta missbruket och göra deras fångenskap i missbruk kontrollerad.”.

Att hävda att intentionen med fixrum är god, men att dess konsekvens oacceptabel håller jag inte med om. Att fixrum skulle vara samhällets sätt att säga att de gett upp hoppet om dessa invidiver, är att missförstå syftet med fixrummen. Det är just där samhället ska vara som starkast, det socialliberala skyddsnätet som dessa individer så behöver. De ska inte behöva mötas av moralism och pekpinnar, utan de ska mötas av vänliga människor som förstår deras situation och som samtidigt sträcker ut en hjälpande hand med orden ”vi finns här för dig”.

Människoliv hade kunnat räddas om fler vågat stå upp för de svaga i samhället, och det utan skräck för det okända. Jag är stolt över mitt parti och jag står fast vid att detta är ett bra beslut av landsmötet!

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.