Ideologiskt präglat (L)andsmöte

Ledare
PUBLICERAD:
Även om tanken med att minska antalet dödsfall är god så menar Niklas Lehresjön att införandet av så kallade fixrum sänder signaler om att samhället har gett upp hoppet om dem.
Foto: HENRIK MONTGOMERY
I helgen höll Liberalerna landsmöte i Västerås. Partiet fattade beslut i många frågor som påvisade partiets relevans i svensk politik.

Stort fokus fanns på klassisk socialliberalism. En nationell strategi mot våld mot barn, åtgärder för att komma till rätta med utsatta områden och en tydlig migrationspolitik där asylrätten värnas och prioriteras, var exempel på frågor för stärkt socialliberal profil. Partiets sakpolitik i centrum, befriande långt ifrån den uttjatade leken ”vem tar vem 2022”.

Landsmötet hade tydligt fokus på att Sverige ska bli ”Möjligheternas land” även för människor som lever i utanförskap. Att stärka och väcka nytt liv i partiets socialliberala profil är bra. Det behövs ett parti som står upp för att den enskildes frihet förutsätter att strukturer som hindrar den friheten bekämpas. Det räcker inte med passivitet. Aktivt måste vi ge människor samma möjligheter, även de som börjar på minus.

Några av många engagerande frågor återfanns inom drogpolitiken. Partiet höll i stort sett fast vid tidigare linje, att fortsatt stå upp för den restriktiva drogpolitiken. Tidigare ställningstagande om att inte äventyra Systembolagets detaljhandelsmonopol bekräftades, liksom beslut om att jobba för att sänka de orimligt höga införselkvoterna av alkohol mellan EU-länder. Varje motion i riktning mot legalisering av narkotika röstades också ner, en efter en. Ökad tillgänglighet av alkohol och narkotika avhänder människor att fatta de rationella beslut som vi liberaler så ofta pläderar för att folk har förmåga att fatta. Den restriktiva drogpolitiken är en garant för människors frihet. Få saker, om ens något, begränsar individers frihet så till den grad som ett beroendemissbruk.

På en punkt inom drogpolitiken gick dock Liberalernas landsmöte vilse. Med någon enstaka rösts övervikt vann förslaget om möjlighet för regioner att inrätta så kallade fixrum gehör. En villoväg flera andra partier redan irrat sig in på. Om detta blev verklighet, att använda vårdresurser till frizoner att nyttja/injicera en drog som är olaglig, vore det olyckligt. Illegalt inhandlade substanser skulle nyttjas i offentlig miljö, betald med skattepengar. Intentionen att minska antalet dödsfall är god, men konsekvensen av fixrum oacceptabel. Fixrum vore att aktivt tala om för några av samhällets mest utsatta individer, de injicerande missbrukarna, att samhället gett upp hoppet om dem. Att det enda vi kan erbjuda är att underlätta missbruket och göra deras fångenskap i missbruk kontrollerad.

Socialliberalism är tro på människans förmåga. När det känns hopplöst, när drogen tagit över, då ska inte samhället instämma och ge hjälp till kontrollerat missbruk. Då ska samhället finnas där och övertyga dig om att du kan, du vill och du klarar kampen mot drogen och missbruket. Det görs genom begränsad tillgång och en tydligt restriktiv drogpolitik.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.