Äntligen en landshövding

Ledare
PUBLICERAD:
Tillförordnade landshövdingen Johan Blom skakar han med sin efterträdare Georg Andrén, som den senaste månaden blivit ett Färjestadsfan...
Foto: Lisa Olaison
Prisa gud, Värmland har fått en landshövding! En man vid namnet Georg Andrén. Ett intressant val av landshövding då ingen vet vem han är, vad han har för personlighet eller ledarstil.

Ja, en kan ju undra vem denna man egentligen är och om han är rätt person att vända den negativa bilden av länsstyrelsen?

Med en snabb googling konstaterade jag att Georg Andrén är en väl resumerad man. Nu senast som generalsekreterare för biståndsorganisationen Diakonia och innan dess som Sveriges ambassadör i Guatemala City. Han verkar brinna för det internationella ansvaret och rättvisan i sina tidigare arbeten. I samband med att Georg Andrén skulle börja arbeta på Diakonia intervjuades han av Norrköpings tidningar. I frågan varför han valde att tacka ja till uppdraget svarare han enkelt ”Det lockade att få vara aktivist”. En intressant karriär som började som statlig tjänsteman, sedan ”aktivist” och nu åter som statlig tjänsteman. En kan ju fråga sig om det fria var för fritt, och det byråkratiska tryggare för vår nya landshövding.

Som landshövding för Värmland blir Georg Andréns arbete att leda länsstyrelsen. Hans primära uppdrag blir att vara statens förlängda arm ut i landet. Han ska lyssna, känna efter och agera, så att Värmland utifrån sina egna förutsättningar kan förverkliga statens mål och strategier. Länsstyrelsen har ett brett ansvarsområde och ska hantera allt från vargfrågan, jämställdhet och mottagandet av nyanlända. På det tillkommer delarna som länsstyrelsen enligt lag har tillsyn över exempelvis djurhållning, miljöintressen, strandskyddsdispens et cetera. Med andra ord har länsstyrelsen stora och komplexa arbetsuppgifter och det gäller att som högsta chef förstå sitt ansvar och att hålla tungan rätt i mun.

Värmlands tidigare landshövding Kenneth Johansson ansågs av många vara en man av ”folket”. Han var folklig, närvarande och mycket uppskattad. Ja, han kändes verkligen som en värmlänning trotts att han var från Dalarna. Men att vara trevlig löser tyvärr inte alla problem. För som ledare för länsstyrelsen hamnade Kenneth Johansson till och från i konflikter mellan den egna organisationen och andra aktörer. Han fick ofta gå in diskussioner och exempelvis försöka balansera länsstyrelsens mycket strikta syn på strandskyddet, eller gå ut och tysta ner tjänstemän som tog ton i frågor som länsstyrelsen inte skulle lägga sig i. På grund av detta ansågs därför inte länsstyrelsen alltid vara den lagspelaren Värmland behöver, utan snarare en hinder- och problemskapande myndighet.

Ska vår nya och okända landshövding ha en chans att lyckas med sitt uppdrag, måste han tidigt göra sig synlig. Både inom det offentliga och det privata. Kenneth Johansson lyckades med detta på ett förtjänstfullt sätt och hans positiva vibbar finns än kvar idag. Den nya landshövdingen behöver också ta en mer aktiv roll i sig egen organisation. Georg Andrén måste våga sätta gränser och motverka faktumet att länsstyrelsen ibland upplevs vara kommunerna och näringslivets motståndare, snarare än kompanjon.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.