Håll till höger, men vingla inte ner i diket!

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Moderaternas förslag om mer lättillgänglig alkohol kommer att öka konsumtionen och därmed även våldsbrotten, skriver Niklas Lehresjön.
Foto: Vegard Wivestad
Trots att alkohol är den i särklass mest kostsamma drogen för vårt samhälle, såväl socialt som medicinskt, vill riksdagens näst största parti göra alkohol mer lättillgängligt.

Alkoholen är ett folkhälsoproblem och bidrar rejält till våldsbrottslighet och även till våld i nära relationer. Den skyddslagstiftning som omgärdar alkoholen bör därför stärkas, inte urholkas!

Ökad tillgänglighet av alkohol har en direkt koppling till mängden fall av misshandel och förorsakar dessutom många barn och unga stor skada under uppväxt, skador för livet. Att riksdagens näst största parti i det fallet väljer att föreslå att öl och vin ska bli mer lättillgängligt, att drycker med alkoholhalt upp till 20 procent ska få säljas i livsmedelsbutiker, det är ofattbart. Särskilt som partiet gör anspråk på att vara ett parti som står upp för lag och ordning och har åtnjutit högt förtroende när det gäller trygghetsfrågor. Att skärpa straffet för mord, som partiet vill, kommer knappast att minska brottsligheten i samhället. Förslaget om mer lättillgänglig alkohol kommer däremot att öka konsumtionen av den drogen och det vet vi däremot med säkerhet kommer att öka våldsbrotten och med helt andra kvantiteter. Få samband torde vara lika grundligt både statistiskt och empiriskt fastställda. Lägg därtill alkoholens negativa effekt på människors omdöme och den marginella effekten av skärpt straff på mord kommer sannolikt mångfaldigt överskuggas av ökad mängd av vållande till kroppsskada och död. Här kan det konstateras att (M) gått vilse rejält och vinglat ner i diket.

Det här handlar inte om att ge människor mer ansvar och att liberalisera, det här handlar om att slå undan benen för en alkoholpolitik som faktiskt varit framgångsrik, även om den urholkats av alltför stora privata införselkvoter från EU-länder och reellt sjunkande priser. De alkoholpolitiska förslagen från (M) är populistiska, kontraproduktiva och måhända exempel på hur ett parti krampaktigt försöker behålla bilden av att fortsatt vara ett liberalt parti, samtidigt som de alltmer återgår till sina konservativa rötter. Inom den ekonomiska politiken håller ändå riksdagens näst största parti även fortsatt den liberala fanan högt. Det är befriande att se att de nu tydligt ger stöd till Liberalernas kortsiktigt måhända mindre populära men långsiktigt kloka skattesänkningar på arbete. När det gäller den politiska liberalismen ser det däremot mer bekymmersamt ut. Redan sedan tidigare har (M) visat sig vara villiga att kompromissa med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 14, och på den vägen verkar de dessvärre fortsätta. Vi får innerligt hoppas att de i förlängningen inte bidrar till att skapa det konservativa block som Åkesson verkar drömma om. Hittills har Ulf gett Jimmy kalla handen. Vi får hoppas att Ulf och framför allt hans parti även fortsatt står emot frierierna och undviker ett Sverige där bara färgerna mörkblått och gult får plats i flaggorna.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.