Skatten är en viktig signal

Ledare
PUBLICERAD:
Astrid Lindgren fick stor uppmärksamhet när hon kritiserade dåvarande finansministern Gunnar Strängs (S) marginalskatt genom sagan "Pomperipossa i Monismanien".
Foto: Ragnhild Haarstad / TT
Budget. Mer pengar till rättskedjan, slopad värnskatt, större budget för försvaret, satsningar på LSS; det är några av de saker som Liberalerna förhandlat fram i statens budget, 2020.

Kloka och viktiga åtgärder för att skapa ett tryggare Sverige med ökad konkurrenskraft. Fortsatt stora satsningar på pensionärer är också välkomna och rimliga. Det är en budget som självklart är en kompromiss utifrån parlamentarisk situation. Skillnaden gentemot förra mandatperiodens slagsida åt vänster är ändå tydlig och mycket positiv.

Den del av den statliga inkomstskatt som nu slopas, är bara fem procentenheter på toppen av ytterligare 20 procent, som betalas från den så kallade nedre brytpunkten. Men ändå ger det en efterlängtad sänkt högsta marginalskatt. Det är sant att den skattesänkningen berör de som tjänar allra mest. Det har fått kritik. Behöver den gruppen skattesänkningen? Kanske inte, men vi behöver fler arbetade timmar. Sänkningen är en viktig signal till de som finns både i Sverige och utomlands att i det här landet värdesätter vi kompetens och vill att folk med hög utbildning och som är eftertraktade på arbetsmarknaden bör få behålla en femma till av den sist tjänade 100-lappen. Eller – om ni så vill – 45 kronor istället för 40 kronor. Den reella skatten är dessutom än högre. En stor del av de sociala avgifterna är i dag inte att betrakta som annat än inkomstskatt, direkt kopplad till lönen.

Det är långt ifrån alla som minns året 1976, själv var jag nätt och jämnt född. Men Astrid Lindgrens saga om "Pomperipossa i Monismanien" som betalade 103 procent i skatt och som publicerades i Expressen, den känner många till. Först med överenskommelsen mellan FP och S i början på 90-talet fick vi ett rimligare och mer överskådligt skattesystem med principen "hälften kvar". Tills "värnskatten" infördes "tillfälligt". Tillfälligt har nu pågått i drygt 20 år och det är verkligen på tiden att den tas bort. Hittills har jag inte hört någon försvara 103 procent i marginalskatt. Men du som ändå kritiserar förslaget att sänka den så kallade värnskatten, vad tycker du då är en rimlig högsta marginalskatt?

Att rättskedjan behöver mer resurser torde inte vara kontroversiellt. Såväl domstolsväsende, polis och kriminalvård måste fungera effektivt i en rättsstat. Att också Liberalernas hjärtefråga LSS tillskjuts medel för att garantera en av samhällets svagaste grupper stöd är också en stor framgång. Politik handlar om prioriteringar. Det handlar om att ge förutsättningar för att skapa resurser och att fördela dem på ett rimligt och rättvist sätt. För att nå fram krävs dialog men också kunskap. Undvik att ställa grupper mot varandra och se istället att vi samhällsmedborgare behöver fundera vilka resurser som behövs var, vad vi behöver organisera gemensamt och vad varje individ själv ska få bestämma. Och det ska alltid finnas goda argument om man kollektivt tar sig rätten att begränsa den enskildes rätt till såväl frihet som rätt till egenmakt över hens arbetes frukter.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.