Socialsekreterarna är samhällets hjältar

Ledare
PUBLICERAD:
Att hjälpa människor, stora som små, i utsatthet är en viktig drivkraft för socialsekreterarna.
Foto: Jessica Gow/TT
I dagens oroliga samhälle arbetar tre yrkeskategorier som förtjänar all respekt och beundran, nämligen lärare, poliser och socialsekreterare.

Vi närmar oss en akut brist på lärare med behörighet i sina respektive ämnen. I stället får skolan ta hjälp av lärare som inte är behöriga. Yrket har tyvärr inte blivit särskilt attraktivt efter förre skolministern Göran Perssons kommunalisering av skolan med därav följande sjunkande lärarstatus. Vem vill för övrigt bli lärare i en skola med ett betygssystem som varken lärare eller elever verkar förstå och där lärarens möjligheter att ingripa mot störande elever kan motarbetas av barn- och elevombudet. Vi lever idag i det nya lättkränkta Sverige. Här behöver Skolverket verkligen vidta åtgärder.

Polisen är den andra yrkesgruppen som förtjänar all beundran och heder. Man kämpar på med insatser inte minst mot den grova organiserade brottsligheten. Med skjutningen av en 31-årig kvinna med en baby i famnen på öppen gata i Malmö verkar inga spärrar längre finnas i den gruppen kriminella, när 16-17-åringar utför helt kallblodiga beställningsmord. För drygt tiotalet år sedan var uppklarningsprocenten för skjutningar och sprängningar omkring 80 procent. Idag har siffran sjunkit till 20 procent. Ingen vågar längre vittna med risken att själv bli skjuten eller utsatt för trakasserier. Här skulle ett system med möjlighet att vittna anonymt eller med skyddad identitet göra stor nytta.

I alla ovanstående miljöer arbetar också socialtjänsten. I Karlstads kommun finns ett väl utvecklat och etablerat samarbete och samverkan mellan skolan, polisen och socialtjänsten. Antingen det gäller att agera utifrån orosanmälningar från lärare och föräldrar eller att föregripa allmänt nedbrytande beteenden hos barn och ungdomar som riskerar att utveckla och hamna i kriminalitet eller långvarigt missbruk. I alla dessa situationer är socialtjänsten med sina socialsekreterare en nyckelresurs i samhället med stöd av bland annat Socialtjänstlagen. Som socialsekreterare möter du dysfunktionella familjer, barnmisshandel, missbruk av alkohol och narkotika, spelmissbruk, hedersrelaterat våld plus en massa annat som finns på samhällets skuggsida.

Du blir socialsekreterare därför att du är genuint intresserad av människor och drivs av en vilja att bistå utsatta människor i behov av samhällets hjälp och bistånd. Samtidigt måste du kunna tänka klart och handla rationellt ofta under tidspress. När jag själv utbildade mig till socionom på sextiotalet var familjevårdsprincipen ännu inte uppfunnen utan man arbetade i stuprörsform med en särskild socialnämnd, nykterhetsnämnd och barnavårdsnämnd. Tack och lov fungerar socialtjänsten på ett mera rationellt och effektivt sätt i dag med framför allt barnets bästa i fokus. Nu finns också moderna arbetsmetoder till hands men tyvärr har också pressen på socialsekreterarna ökat över tid. Yrket är utsatt, hot kan förekomma och kraven har hela tiden ökat. Till det kommer att yrket inte tillhör de mest välbetalda i samhället. Glädjeämnen finns dock när du lyckats få en problemfamilj att fungera, barn att få en tryggad uppväxt, missbrukare att hamna på rätt köl igen och du möter människor som tackar dig för din hjälp.

Med allt detta sagt tvekar jag därför inte ett ögonblick att utnämna socialsekreterarna till samhällets hjältar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.