Hoppa till huvudinnehållet

John Bauerskog mellan tallar och sandryggar

Publicerad:
Reporter Britta Staake
Britta Staake
britta.staake@kt.se
Det är gott om stigar i området vilket lockar många besökare som vill promenera eller motionera.
Det är gott om stigar i området vilket lockar många besökare som vill promenera eller motionera. Foto: Britta Staake

En trivsam miljö av typen John Bauerskog kring bäcken med en tät vägg av ungskog där granarna tillåts självsådd...

Så lyder en av målsättningarna för området kring Laboratorieberget i Sörmons naturreservat.

Höga raka tallar reser sig mot skyn i Sörmons natureservat. Marken är sandig och det är torrt och kargt. Men vackert. Blåbärsriset ligger som en grön matta i vissa områden medan man på andra ställen ser mossor och lavar i olika grå färgskalor. Och här och där breder sig stora fält av ljung ut över marken.

Grå lavar och gröna mossor bildar en tätväxande matta på marken.
Grå lavar och gröna mossor bildar en tätväxande matta på marken. Foto: Britta Staake

Sörmon utgör en del av det komplexa stråket av isälvsavlagringar som ligger mellan Frykensjöarna och Vänern. Ytan präglas i dag av en serie kilometerlånga parallella sandryggar. "Dessa ytformationer torde sakna motsvarighet i landet", skriver länsstyrelsen i sitt beslut och hänvisar till Sveriges geologiska undersökningar, SLU.

Det cirka 500 hektar stora naturreservatet bildades 1985 i syfte att bevara dessa geologiska värden. Här finns ett randdelta där vind och vatten skapat intressanta markformationer såsom dyner, strandvallar, strandterrasser och klapperstensvallar.

Karlstads kommun äger marken och förvaltar reservatet.

I Sörmons naturreservat finns många stigar och informationstavlor och eftersom området är mycket vänligt att ströva i är det flitigt utnyttjat som friluftsområde. Flera bilar står på parkeringsplatsen och i spåren möts vandrare, motionärer och folk som rastar sina hundar.

Det saknas grill- och rastplatser liksom vindskydd och fågeltorn. Området är inte heller tillgänglighetsanpassat.

När det gäller växtligheten är den att betrakta som mager. Den består främst av tallar och ett torrt fältskikt med ris. Här finns de mycket sällsynta och hotade arten cypresslummer. Det är också gott om lavar.

Inom ett mindre område i nordvästra kanten finns så kallade krypgranar, en speciell företeelse, där en del granar etablerat sig bland tallarna. Dessa granar har vida kronor med grenar ned mot marken vilka i vissa fall har slagit rot och skickat iväg toppskott. Detta har lett till partier med täta granar som utgör ett udda inslag i landskapet.

Döda träd ligger kvar på marken och blir boplats för allehanda insekter.
Döda träd ligger kvar på marken och blir boplats för allehanda insekter. Foto: Britta Staake

På Sörmon trivs den sällsynta, och även hotade, sandödlan och bland fåglarna kan nämnas arter som nattskärra och trädlärka.

Området ligger i direkt anslutning till Skutberget och genom kopplingen till dessa anläggningar har Sörmon också ett stort socialt värde.

I områdets södra del finns en hel del myrar som till största delen är trädbevuxna.

I skötselplanen för Sörmons naturreservat beskrivs en del av området vid Laboratorieberget och området kring den bäck som rinner där. På berget finns delvis hällmark och mellan berget och bäcken är marken relativt fuktig och beväxt av hög granskog.

Sanden är påtaglig i området vilket lockar till sig djur som sandödlan.
Sanden är påtaglig i området vilket lockar till sig djur som sandödlan. Foto: Britta Staake

Granskogen nedanför berget är genomhuggen och består delvis av luckor. Enligt skötselplanen ska skogen på berget lämnas intakt liksom kärr- och sumpskogen i norr. Granskogen ska åtgärdas med målsättningen att skapa en typ av John Bauerskog.

Artikeltaggar

Karlstads kommunNaturreservatNyheterSkogSörmon

Så här jobbar KT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.