Äntligen avskaffas värnskatten

Ledare
PUBLICERAD:
Det krävs en vilja att se vikten av att det finns värden som är större än den egna plånboken eller statsministerns namn eller etikett, skriver Niklas Lehresjön.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Från den 15 augusti finns Liberalerna på plats i regeringskansliet. Det är bra och kommer att gagna genomförandet av januariavtalets 73-punktsprogram.

Ju snabbare programmet genomförs desto bättre för Sverige. Det inflytande Liberalerna fått genom avtalet kommer att göra positiv skillnad - inte minst för Sveriges ekonomi.

Redan från 1 juli i år har flera reformer kommit till stånd i januariavtalets spår. Ett kraftigt ökat rutavdrag, mer pengar till LSS och stärkt kriminalvård är några bland många frågor som är viktiga både ur ekonomisk synvinkel, men framför allt för att ge varje individ ökad egenmakt.

Flera av punkterna i 73-punktsprogrammet är kontroversiella även inom alliansen och kanske inte kortsiktigt populära. Värnskatten kommer nu att avskaffas från 2020. Bra och inte en dag för tidigt. Liberalerna är det enda partiet som tydligt och konsekvent arbetat för att avskaffa värnskatten. Alliansens övriga partier vågade inte driva frågan och förslaget har också bidragit till kritik från vänster. Här behövs bakgrund och förklaring. Det var under regeringen Persson (S) som värnskatten infördes under krisåren på 90-talet, då som en "tillfällig" skatt som nu varit "tillfällig" i drygt två decennier. Så varför är det nu så viktigt att avskaffa värnskatten? Svaret är att statskassan på så sätt kommer att få in mer pengar, personer kommer sannolikt att jobba mer och i synnerhet de personer som finns i branscher där det råder allra högst brist på kompetens. Faktum är att den statliga inkomstskatten gör skada redan från den nedre skiktgränsen, men allt kan inte göras i ett steg och det är vid den övre gränsen löntagarna verkligen går i ”skatteväggen” till följd av orimligt hög marginalskatt. Enkelt kan man utrycka det som att värnskatten bidragit till att minska inkomstskillnader genom att bekämpa rikedom och inkomstklyftor på bekostnad av allas rikedom. Inte särskilt smart. På sikt behövs en översyn och förenkling av hela skattesystemet, liknande den skattereform som genomfördes av (L) och (S) i början av 90-talet. Tills en sådan reform kan bli verklighet är det här ett bra steg på vägen.

Det finns krafter som gärna vill reducera folkets inflytande till något så basalt och enfaldigt som en skala mellan höger och vänster, men låt oss inte gå på den lätta. Är det något det senaste året borde ha lärt oss är det att politik har ofantligt många fler nyanser. Politik i en demokrati är något krävande och nyanserat. Det kräver engagemang, bildning och aktivitet för de som representerar men också från alla och envar av oss. En vilja att sätta sig in i frågor, en vilja att se vikten av ett samhälle, att se vikten av att det finns värden som är större än den egna plånboken eller statsministerns namn eller etikett. Oftast måste vi göra det rätta, inte bara det lätta.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.