Hoppa till huvudinnehållet

Högemon - ett reservat för friluftslivet

Publicerad:
Reporter Britta Staake
Britta Staake
britta.staake@kt.se
I området finns ett delvis igenvuxet grustag och vattensamlingar som lockar insekter.
I området finns ett delvis igenvuxet grustag och vattensamlingar som lockar insekter. Foto: Britta Staake

Fågelsången är påtaglig när man vandrar längs den breda stigen som leder besökarna runt i skogen vid Högemons naturreservat.

Högemons naturreservat ligger cirka en mil nordväst om Karlstad, fyra kilometer väster om Skåre. Reservatet är 56 hektar stort och marken ägs av privata markägare och Karlstads kommun. Det förvaltas av länsstyrelsen.

Olika arter av gräs vajar i markerna där lingon och blåbär dominerar.
Olika arter av gräs vajar i markerna där lingon och blåbär dominerar. Foto: Britta Staake

När reservatet bildades 1974 var syftet att skydda och bevara ett område med högt geologiskt värde. Men när skötselplanen reviderades 2007 var det för att gynna friluftslivet och skapa livsmiljöer för skyddsvärda arter som trivs i öppna sandtallskogar med sandblottor som exponeras för solen och grov tallhed.

Den östra delen av reservatet har terassformade hyllor att vandra på vilka bildades av havet och visar spår av hur landet reste sig ur havet i etapper. Högemons ås reser sig 105 meter över havet och skogen består främst av gles tallskog med inslag av lövträd, vide och sälg.

I området nyskapas skogsbestånd med hög andel lövträd och död ved.
I området nyskapas skogsbestånd med hög andel lövträd och död ved. Foto: Britta Staake

Lövträd ska in

Enligt skötselplanen ska delar av skogsbestånden på fuktig mark avverkas under perioden 2015-2020 avverkas och därefter sättas av till fri utveckling mot en dominans av lövträd. Inom närområdet finns rapporter om att det finns internationellt hotade fågelarter som nattskärra, trädlärka och törnskata vilka gynnas av miljöer som på Högemon. Inom reservatet finns bland annat bofink, blåmes, rödstjärt, större hackspett och spillkråka.

En målsättning är att området ska locka rödlistade arter av främst insekter som vildbin, myrlejonsländor, jordlöpare och steklar.

Det finns markerade leder som ansluter till den led som går mellan Skutberget och Kil. Den ena leden är 2,2 kilometer, den andra 1,7 kilometer. Längs leden finns rast- och vindskydd och i anslutning till en gammal kolarbotten har en kolarkoja satts upp. Vidare finns här ett utsiktstorn och grillplatser.

Linnéa är en av de växter man kan se längs leden.
Linnéa är en av de växter man kan se längs leden. Foto: Britta Staake

Inte samla mossor

Det är förbjudet att här samla in mossor, lavar och vedsvampar samt att skada eller ta bort död ved som lågor, torrträd och torra grenar. Det är inte heller tillåtet att utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området i näringssyfte.

Skolor och institutioner får inte heller regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar. Det är förbjudet att rida och att ha med lösa hundar. Däremot är det tillåtet att jaga med hund.

Artikeltaggar

KarlstadNaturreservatNyheterSkåre

Så här jobbar KT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.