• idag
  29 sep
  13°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  30 sep
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  1 okt
  14°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  2 okt
  14°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Behåll och utveckla kärnkraften

Ledare
PUBLICERAD:
Sverige får färre kärnkraftsreaktorer när Ringhals 1 stängs i slutet av året och Ringhals 2 under 2020.
Foto: ADAM IHSE / TT
Det är dags för miljövänner att tänka om när det gäller kärnkraften. Den behövs för att vi ska klara klimatet.

Kärnkraftsmotståndet växte fram när klimatfrågan inte fanns på bordet. Klimatet och det faktum att riskerna med kärnkraft är mycket mindre än vi tidigare hade kunskap om talar för att det är hög tid att lägga gamla motsättningar åt sidan, lyssna på vetenskapen och se kärnkraften som en allierad kamp mot klimathotet. Om verklighetens behov och omständigheter skulle styra, skulle svensk energipolitik snarast inriktas mot mer kärnkraft. Idag görs kärnkraftselen olönsam genom subventioner av andra energislag. Detta trots att kärnkraften är fossilfri och det enda alternativet för att tillgodose vårt ökade energibehov när fossila bränslen ska bytas ut mot eldrift i allt fler sektorer. Såväl FN:s klimatpanel IPCC som Internationella energirådet IEA erkänner detta. Att enbart vilja ha el från förnybara energislag är mer en estetisk preferens än en praktisk klimatpolitik.

Under 2018 presenterade IPCC en rapport där kärnkraften pekas ut som en avgörande energikälla för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och helst under 1,5 grader. Samtidigt som IPCC menar att det behövs mer förnybart och mer kärnkraft görs det klart att beroendet av fossil energi måste minska betydligt till år 2050. Såväl kolkraften som den ryska gasen måste fasas ut. Samtidigt kan vi konstatera att en omställning till 100 procent förnybar elproduktion i Sverige kommer att bli ett oerhört kostsamt projekt. Ny kärnkraft skulle ur ett systemperspektiv bli betydligt billigare. Nu har vi fjärde generationens kärnkraftssystem framme med reaktorer och kärnbränslecykelanläggningar – som tillsammans hanterar de svagheter som dagens kärnkraft ofta förknippas med. Systemet har flera fördelar. Det använder bränslet betydligt effektivare än dagens kärnkraft. Det lämnar inte efter sig långlivat avfall. Det utformas så att det inte kan orsaka olyckor med allvarliga konsekvenser. Systemet som helhet – reaktorerna och bränslecykelanläggningarna – ska vara ekonomiskt konkurrenskraftigt gentemot dagens kärnkraft och andra energislag. Allt enligt kunskapsföretaget Energiforsk.

I Sverige avvecklas nu kärnkraftsreaktorerna i snabb takt. Oskarshamn 1 och 2 stängdes ner härom året. Ringhals 1 stängs ner den 3 december i år och Ringhals 2 ett år senare. Om detta sade dåvarande generaldirektören för Svenska Kraftnät Mikael Odenberg: ”Risken för effektbrist ökar dramatiskt och hela systemet blir mer sårbart.” Han påpekar att södra Sverige tappar 2 850 megawatt i effekt när de två reaktorerna stängs. Odenbergs enkla slutsats är att man helt enkelt inte kan lägga ner kärnkraftsverken med ena handen och öka elanvändningen med den andra.

Varningslamporna för Sveriges elförsörjning har blinkat rött i flera år. Trots det gasar vi på. Elanvändningen ökar inte minst genom den ökade förekomsten av elbilar och den praktiskt användbara installerade effekten en kall vinterdag minskar. Alla förstår att situationen håller på att bli ohållbar, men huvudet sticks ner i sanden. Sveriges energiminister heter numera Anders Ygeman. Han är allmänt känd för sin senfärdighet och obeslutsamhet. Låt oss verkligen hoppas att han vaknar snabbare inför elbristen än han gjorde inför polisbristen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.