Vad har EU gjort för Värmland?

Ledare | EU-valet 2019
PUBLICERAD:
Arbetet med giftfria förskolor i Karlstad – där bland annat leksaker med hormonstörande ämnen plockats bort – har ett samband med EU:s kemikalielagstiftning, menar Sara Gunnarsson.
Foto: Mattias Elande Forsgren / Kemikalieinspektionen
Nu i dagarna är det EU-val. Ett val som för Värmlands invånare, företagare och offentliga sektor har en stor betydelse.

Det är ett val där alla röstberättiga värmlänningar borde rösta i, men så har det inte alltid varit. EU-valet är det glömda valet. Det är valet där medborgarna ställer sig frågan ”Vad har EU gjort för mig?”. Där kopplingen mellan mitt eget välstånd och Bryssel inte kopplas samman.

I tidigare val har intresset från värmlänningarna varit lågt. I valet 2009 röstade enbart 40 procent av alla med rösträtt i Värmland. I valet 2014 röstade förvisso 48 procent av värmlänningarna. Men samtidigt valde närmare 100 000 personer att inte rösta. 2014 var ett supervalår med fyra val utspritt på två valdagar. Partierna kampanjade som aldrig förr och media rapporterade ständigt om valet. Det kan därför inte ha undgått någon att det var just EU-val.

EU-valet är för oss värmlänningar, svenskar, européer ett viktigt val. För oss hanterar bland annat EU frågor kring miljö, handel, migration, jordbruksstöd och infrastruktur på en övergripande nivå. Ja, säg mig egentligen vilka områden som EU inte är med och beslutar i. Enligt en rapport från SKL 2018 konstaterades det att ”50–60 procent av fullmäktigebesluten påverkas, direkt eller indirekt, av beslut fattade på europeisk nivå”. Det innebär att ett beslut på EU-nivå har direkt påverkan på vår allas vardag. Argument nog enligt mig, för att alla röstberättigade borde gå och rösta.

Så vad har då EU gjort för oss och Värmland? Enligt Handelskammaren går det att direkt härleda var femte jobb i Värmland till EU. Både genom EU:s inre marknad och gemensamma handelsavtal. Utan EU:s stöd inom bioekonomi hade företagarklustret som Paper Province inte kunnat starta upp i Värmland. Utan EU och dess livsmedelslagstiftning hade vi som matkonsumenter inte kunna ha varit helt säkra på att den maten vi stoppar i oss är av god kvalité. Utan EU:s kemikalielagstiftning hade vi troligen inte kunna levt ett liv där farliga kemikalier i största möjliga utsträckning är förbjudna. Ett konkret exempel på EU:s kemikalielagstiftning in action är vårt arbete med giftfria förskolor och grundskolor i Karlstad.

När man tänker efter så är EU för oss värmlänningar helt fantastiskt och det hjälper oss att varje dag att ha det välståndet vi har. Dock är inte EU än perfekt. Vi har många gemensamma bekymmer vi måste hantera. Men det är just det EU är till för. Att vi gemensamt löser våra problem och på köpet blir starkare ihop.

För mig handlar EU om det positiva och jag blir alldeles glad i kroppen när jag tänker på EU-harmoniseringen. En harmonisering vilket innebär att den EU-lagstiftning som påverkar oss här i Sverige, också påverkar de andra medlemsländerna. I EU-valet kommer jag därför rösta på en oblyg EU-vän som har Värmland och EU:s välmående i fokus. Jag kommer lägga min röst på min vän och tidigare kollega Anton Sjöstedt, plats 17 på Liberalernas lista. Han symboliserar det positiva i EU-valet och är en stark Värmlandsröst – därför får han mitt kryss!

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.