Låt inte extremismen inskränka på vår demokrati

Ledare
PUBLICERAD:
Att ge organisationer som NMR ett så stort inflytande över vår demokrati att vi skulle förbjuda demonstrationsrätt vore att ge efter för deras våld och hot, skriver Niklas Lehresjön.
Foto: Ulf Palm/TT
Att inskränka demonstrationsrätten och förbjuda vissa organisationer, det vore i praktiken att ge efter för den våldsbejakande extremismen. Det vore att låta demokratins fienders hot och våld segra över det öppna samhället och vår åsiktsfrihet. Den segern ska vi inte ge dem.

Efter upplopp i samband med att NMR fått tillstånd att demonstrera hörs rop på förbud. Frustrationen är lätt att förstå, liksom viljan att bli av med organisationer som likt denna ställer grupp mot grupp och tar till våld för att driva igenom sin människofientliga agenda. Många känner med rätta olust och direkt rädsla för organisationer likt NMR. Fullt rimligt, rädslan grundas i faktiska hot om våld mot såväl individer som minoriteter. Och den rädslan ska ingen människa behöva känna för att dessa gaphalsar och människofientliga tokfransar tillåts befolka våra gator och torg. Men att inskränka mötesfrihet och demonstrationsrätt mot bakgrund av organisationernas ideologi eller åsikter är inte rätt väg att gå. Det är istället de faktiska brott i form av hets och våld som ska mötas med rättsliga åtgärder. Självklart ska ordningsmakten ha rätt att tillse att demonstrationer och möten kan ske på ett sätt som gör att de inte hotar ordning och säkerhet. Den möjligheten finns redan idag och vi måste gemensamt se till att ordningsmaktens resurser är tillräckligt starka för att de också ska ha förmågan och den reella möjligheten att så sker.

Trots att de våldsbejakande extrema grupperna hörs och syns mycket i perioder, så är de till antal individer tämligen få. Skadan de gör är desto större. Att ge dessa grupperingar, oavsett om det är autonom vänster såsom AFA, vitmakt-nassar såsom NMR eller våldsbejakande islamism, ett så stort inflytande över vår demokrati att vi skulle förbjuda organisationer, inskränka mötesfrihet och demonstrationsrätt, det vore också att ge efter för deras våld och hot. Det vore att låta dem lyckas i sina försök att rubba demokratin på allvar – det ska vi inte tillåta!

Det finns bättre sätt. Varje enskild individ som deltar i ett sammanhang där de bidrar till att minska andra människors frihet genom hets och våld får ta ett personligt ansvar för det. Individ för individ ska de vars hets och hat begränsar andra människors frihet och trygghet också lagföras och bestraffas. Vi har också alla ett ansvar att värna det öppna, demokratiska och toleranta samhället. Ta mod till dig och reagera på raljerande kommentarer om minoriteter som du möter i vardagen. Reagera på och bemöt svepande formuleringar och generaliseringar om grupper i samhället. Stanna upp och problematisera när individer uttrycker rädsla eller i värsta fall hat beroende av andra människors religiösa, etniska eller sociala bakgrund. Våga föra dialog med människor du möter. Så utvecklar vi och försvarar demokratin, så minskar vi polariseringen i stället för att öka den och så minskar vi rekryteringsbasen för våldsbejakande extrema rörelser.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.