Tid för eftertanke och källkritik

Ledare
PUBLICERAD:
Det är så oerhört lätt att dras med, "dela", "gilla" och bli en del av misstroende, propaganda, känslostormar och moralpanik, skriver Niklas Lehresjön.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Aldrig förr har vi haft tillgång till så mycket information och aldrig förr har därför vikten av källkritik varit större.

I en värld där nyheter uppdateras och förmedlas i realtid och där tiden för eftertanke mellan händelse och rapportering krympt till sekunder; där ställs höga krav på alla oss medborgare att värdera och bedöma trovärdighet, äkthet och syfte bakom såväl rapportering som urval.

I dag, onsdag den 13 mars, är det källkritikens dag. Fint att det uppmärksammas men faktum är att 365,25 dagar om året bör vara källkritikens dagar. Alla måste vi hjälpa varandra att inte sprida falska nyheter, halvsanningar och hets. Vi måste ifrågasätta de korta rubrikerna med de ”enkla lösningarna” i våra sociala medier såväl som i andra sammanhang.

Det är så oerhört lätt att dras med, "dela", "gilla" och bli en del av misstroende, propaganda, känslostormar och moralpanik. Men vi har alla ett ansvar för vad vi hjälper till att förmedla. Och, vad än viktigare är, ett ansvar för vad det vi förmedlar i förlängningen kan komma att leda till.

Det som vid första anblicken låter så självklart rätt eller fel, svart eller vitt, det har oftast fler bottnar och nyanser. Kanske är syftet som finns bakom inlägget ett helt annat än syften du vill stödja? Ta reda på det först!

Bland otaliga exempel delades i dagarna ett inlägg flitigt, där bilder på ett antal barnlösa europeiska premiärministrar/statsministrar med texten "no kids" klistrad på varje bild. Till detta fogades en mening med den hårresande slutsatsen att eftersom de inte har barn, bryr de sig inte om ”dina” barn och då bryr de sig heller inte om framtiden. Slutsatsen är redan vid den omedelbara observationen oerhört kränkande.

Slutledningen avhumaniserar alla frivilligt eller ofrivilligt barnlösa och varje vettig människa borde redan där undvikit att dela sådan smörja. Men det riktigt allvarliga är att syftet uppenbart är ett annat, nämligen att undergräva förtroendet för den representativa demokratin och för dess rättsstaters yttersta företrädare.

Just den aktuella organisation som delat ovanstående inlägg har sannolikt syfte att undergräva det demokratiska samarbetet i Europa, något som framgår när man går in på deras hemsida. Ett tungt ansvar vilar på den som delar sådan smörja och frågan är hur många som delat inlägget utan att faktiskt veta organisationens syfte och agenda?

Det fria ordet är fantastiskt, aldrig förr att möjligheterna till att tag del av information och sprida densamma varit större. Det är fantastiskt. Men med detta följer också ett ansvar, ett ansvar att kritiskt granska och att göra medvetna val när det gäller vilken information man för vidare. För nog vill du vara en ansvarskännande individ som värnar demokrati och saklighet? Och visst vill du undvika att sprida propaganda, skvaller och känslomässiga angrepp på personer och grupper? Visst vill du försvara det fria ordet och demokratin? Valet är ditt men också ansvaret.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Karlstads-Tidningens politiska linje.